Kaspersky Endpoint Security 12 voor Windows

Woordenlijst

14 februari 2024

ID 90

Actieve licentie

Een code die momenteel door het programma wordt gebruikt.

Antivirusdatabases

Databases die informatie bevatten over dreigingen voor de computerbeveiliging die zijn gekend door Kaspersky sinds de uitgave van de antivirusdatabases. De handtekeningen in de antivirusdatabases helpen schadelijke code in gescande objecten te vinden. De antivirusdatabases worden gemaakt door deskundigen van Kaspersky en worden elk uur bijgewerkt.

Archief

Een of meerdere bestanden die in een enkel gecomprimeerd bestand zijn ingepakt. U hebt een speciaal programma (een 'archiver') nodig om gegevens in en uit te pakken.

Authenticatie-agent

Interface voor het verifiëren van de identiteit om toegang tot geëncrypte harde schijven te krijgen en het besturingssysteem te laden nadat de opstartbare harde schijf is geëncrypt.

Beheergroep

Een reeks apparaten met dezelfde algemene functies en een aantal geïnstalleerde Kaspersky-programma's. De apparaten zijn gegroepeerd zodat ze handig als een enkele eenheid kunnen worden beheerd. Een groep kan andere groepen bevatten. U kunt een groepsbeleid en groepstaken voor elk geïnstalleerd programma in de groep maken.

Beschermd bereik

Objecten die voortdurend worden gescand door het onderdeel Essential Threat Protection wanneer het actief is. De beschermde bereiken van de verschillende onderdelen hebben verschillende eigenschappen.

Database met phishing-webadressen

Een lijst met webadressen die volgens Kaspersky-specialisten te maken hebben met phishing. De database wordt periodiek geüpdatet en is een onderdeel van het distributiepakket van het Kaspersky-programma.

Database met schadelijke webadressen

Een lijst met webadressen waarvan de inhoud mogelijk gevaarlijk is. De lijst wordt door specialisten van Kaspersky gemaakt. Het wordt periodiek bijgewerkt en opgenomen in het distributiepakket van het Kaspersky-programma.

Desinfectie

Een methode voor de verwerking van geïnfecteerde objecten die resulteert in een compleet of gedeeltelijk herstel van de gegevens. Niet alle geïnfecteerde gegevens kunnen worden gedesinfecteerd.

Extra licentie

Een code die het recht op het gebruik van het programma certificeert maar momenteel niet wordt gebruikt.

Geïnfecteerd bestand

Een bestand met schadelijke code (code van bekende malware die tijdens het scannen van het bestand is gedetecteerd). Kaspersky raadt aan dat u zulke bestanden niet gebruikt omdat ze uw computer kunnen infecteren.

Genormaliseerde notatie van het adres van een webbron

De genormaliseerde notatie van het adres van een webbron is een tekstuele voorstelling van een webadres dat door normalisatie wordt verkregen. Normalisatie is een proces waarbij de tekstuele voorstelling van een webadres wijzigt volgens specifieke regels (bijvoorbeeld de weglating van de gebruikersnaam, het wachtwoord en de poort voor verbinding in de tekstuele voorstelling van het adres van de webbron; de hoofdletters van het adres van de webbron worden gewijzigd in kleine letters).

Wat de werking van de beschermingsonderdelen betreft, dient het normaliseren van adressen van webbronnen om te vermijden dat de webadressen, die mogelijk verschillen in syntaxis terwijl ze fysiek identiek zijn, meer dan eens worden gescand.

Voorbeeld:

Niet-genormaliseerde notatie van een adres: www.Voorbeeld.nl\.

Genormaliseerde notatie van een adres: www.voorbeeld.nl.

 

Infecteerbaar bestand

Een bestand dat, wegens de structuur of de indeling ervan, door criminelen kan worden gebruikt als een 'container' om schadelijke code op te slaan en te verspreiden. Doorgaans zijn deze bestanden uitvoerbare bestanden met bestandsextensies zoals .com, .exe en .dll. Er bestaat een vrij hoog risico op het binnendringen van kwaadaardige code in dergelijke bestanden.

IOC

Indicator of Compromise. Een verzameling gegevens over een schadelijk object of schadelijke activiteit.

IOC-bestand

Een bestand dat een verzameling Indicators of Compromise bevat aan de hand waarvan het programma op zoek gaat naar hits die kunnen duiden op een dreiging. De kans op detectie is mogelijk hoger als aan de hand van de scan exacte hits met meerdere IOC-bestanden worden gevonden voor het object.

Licentiecertificaat

Een document dat Kaspersky samen met het licentiebestand of de activeringscode verstrekt aan de gebruiker. Het bevat informatie over de licentie die aan de gebruiker is verleend.

Masker

Voorstelling van een bestandsnaam en extensie met behulp van jokertekens.

Bestandsmaskers kunnen alle tekens bevatten die in bestandsnamen zijn toegestaan, inclusief jokertekens:

  • Het teken * (sterretje), dat een willekeurige reeks tekens voorstelt, behalve de tekens \ en / (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker C:\*\*.txt omvat bijvoorbeeld alle paden naar bestanden met de TXT-extensie die zich in mappen op de C-schijf bevinden, maar niet in submappen.
  • Twee opeenvolgende sterretjes ** stellen een willekeurige reeks tekens voor (inclusief een lege reeks) in de bestands- of mapnaam, inclusief de tekens \ en / (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker C:\Map\**\*.txt omvat bijvoorbeeld alle paden naar bestanden met de TXT-extensie die zich in mappen bevinden genest in de Map, uitgezonderd de Map zelf. Het masker moet ten minste één genest niveau bevatten. Het masker C:\**\*.txt is geen geldig masker. Het masker ** is alleen beschikbaar voor het maken van scanuitzonderingen.
  • Het teken ? (vraagteken), dat een enkel willekeurig teken voorstelt, behalve de tekens \ en / (scheidingstekens van de namen van bestanden en mappen in paden naar bestanden en mappen). Het masker C:\Voorbeeld\???.txt omvat bijvoorbeeld paden naar alle bestanden die zich in de map met de naam Voorbeeld bevinden, die een TXT-extensie hebben en die een naam met drie tekens hebben.
Netwerkagent

Een Kaspersky Security Center-onderdeel voor de interactie tussen Administration Server en Kaspersky-programma's die op een specifiek netwerkknooppunt zijn geïnstalleerd (werkstation of server). Alle Kaspersky-programma's voor Windows hebben dit onderdeel. Speciale versies van Netwerkagent zijn bedoeld voor programma's die met andere besturingssystemen werken.

OLE-object

Een toegevoegd bestand of een bestand dat in een ander bestand is ingesloten. Kaspersky-programma's kunnen OLE-objecten scannen op virussen. Als u bijvoorbeeld een Microsoft Office Excel-tabel in een Microsoft Office Word-document invoegt, wordt de tabel als een OLE-object gescand.

OpenIOC

Open standaard voor Indicator of Compromise (IOC)-definities op basis van XML met meer dan 500 verschillende Indicators of Compromise.

Portable bestandsbeheer

Dit is een programma met een interface die u kunt gebruiken om met geëncrypte bestanden op verwisselbare schijven te werken als er geen encryptiefunctionaliteit op de computer beschikbaar is.

Scanbereik

Objecten die Kaspersky Endpoint Security scant wanneer het een scantaak uitvoert.

Taak

Functies die door het Kaspersky-programma als taken worden uitgevoerd, zoals: realtime bestandsbescherming, volledige scan van apparaten, database-updates.

Trusted Platform Module

Een microchip die is ontwikkeld om basisfuncties voor beveiliging te leveren (bijvoorbeeld de opslag van encryptiesleutels). Een Trusted Platform Module wordt doorgaans geïnstalleerd op de systeemkaart van de computer en communiceert met alle andere systeemcomponenten via de hardwarebus.

Vals alarm

Er is sprake van een vals alarm wanneer het Kaspersky-programma aangeeft dat een bestand geïnfecteerd is terwijl dat niet het geval is. Dit gebeurt als de definitie van het bestand erg gelijkt op de definitie van een virus.

Verlener van certificaat

Certificeringsinstantie die het certificaat heeft verleend.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.