Thuật ngữ

14 Tháng Hai, 2024

ID 90

Authentication Agent

Giao diện cho phép bạn hoàn tất xác thực để truy cập các ổ cứng được mã hóa và nạp hệ điều hành sau khi ổ cứng khởi động đã được mã hóa.

Báo động giả

Một báo động giả xảy ra khi ứng dụng Kaspersky báo cáo một tập tin không bị nhiễm là có bị nhiễm virus bởi dấu hiệu của tập tin giống với một virus.

Chứng nhận giấy phép

Một tài liệu mà Kaspersky chuyển đến người dùng cùng với tập tin khóa hoặc mã kích hoạt. Nó chứa thông tin về giấy phép được cấp cho người dùng.

Cơ sở dữ liệu diệt virus

Cơ sở dữ liệu chứa thông tin về các mối đe dọa về bảo mật máy tính mà Kaspersky biết được từ ngày phát hành cơ sở dữ liệu diệt virus. Các mã nhận diện trong cơ sở dữ liệu diệt virus giúp phát hiện mã độc trong các đối tượng được quét. Các cơ sở dữ liệu diệt virus được tạo bởi các chuyên gia của Kaspersky và được cập nhật hàng giờ.

Cơ sở dữ liệu về các địa chỉ web độc hại

Danh sách các địa chỉ web chứa nội dung có thể bị coi là nguy hiểm. Danh sách này được tạo bởi các chuyên gia Kaspersky. Cơ sở dữ liệu được cập nhật thường xuyên và được kèm theo gói phân phối ứng dụng Kaspersky.

Cơ sở dữ liệu về các địa chỉ web lừa đảo

Một danh sách các địa chỉ mà các chuyên gia Kaspersky đã xác định là có liên quan đến lừa đảo. Cơ sở dữ liệu này được cập nhật thường xuyên và là một phần của gói phân phối ứng dụng Kaspersky.

Đại diện

Đại diện một tên tập tin và phần mở rộng bằng ký tự đại diện.

Các tên đại diện tập tin có thể chứa bất kỳ ký tự nào được cho phép trong tên tập tin, bao gồm các ký tự đại diện:

  • Ký tự * (hoa thị) thay thế bất kỳ nhóm ký tự nào bộ ký tự, ngoại trừ các ký tự \ và / (ký tự ngăn cách tên của các tập tin và thư mục trong đường dẫn đến tập tin và thư mục). Ví dụ, ký tự đại diện C:\*\*.txt sẽ bao gồm tất cả đường dẫn đến các tập tin có phần mở rộng TXT nằm trong các thư mục trên ổ C:, nhưng không phải trong các thư mục con.
  • Hai ký tự * liên tiếp thay thế bất kỳ nhóm ký tự nào (bao gồm nhóm rỗng) trong tên tập tin hoặc thư mục, bao gồm các ký tự \ và / (ký tự ngăn cách tên của các tập tin và thư mục trong đường dẫn đến tập tin và thư mục). Ví dụ, ký tự đại diện C:\Folder\**\*.txt sẽ bao gồm tất cả đường dẫn đến các tập tin có phần mở rộng TXT nằm trong các thư mục con bên trong Folder, ngoại trừ chính Folder. Một đại diện phải có ít nhất một cấp lồng ghép. C:\**\*.txt không phải là một đại diện hợp lệ. Đại diện ** chỉ khả dụng để tạo các mục loại trừ quét.
  • Ký tự ? (dấu hỏi) thay thế bất kỳ ký tự đơn nào, ngoại trừ các ký tự \ và / (ký tự ngăn cách tên của các tập tin và thư mục trong đường dẫn đến tập tin và thư mục). Ví dụ: đại diện C:\Folder\???.txt sẽ bao gồm các đường dẫn đến tất cả các tập tin có trong thư mục Folder có phần mở rộng TXT và tên có ba ký tự.
Dạng chuẩn hóa của địa chỉ của một tài nguyên web

Dạng chuẩn hóa của địa chỉ tài nguyên web là một dạng văn bản địa chỉ tài nguyên web được nhận sau khi chuẩn hóa. Chuẩn hóa là quá trình mà qua đó dạng văn bản của địa chỉ tài nguyên web được thay đổi theo các quy tắc cụ thể (ví dụ, loại trừ thông tin đăng nhập người dùng, mật khẩu, và cổng kết nối từ dạng văn bản của địa chỉ tài nguyên web; thêm vào đó, địa chỉ tài nguyên web sẽ được thay đổi từ dạng viết hoa xuống dạng viết thường).

Liên quan đến hoạt động của các thành phần bảo vệ, mục đích của chuẩn hóa địa chỉ tài nguyên web là để tránh phải quét lặp lại các địa chỉ website khác nhau về cú pháp nhưng vẫn tương đương nhau về mặt vật lý.

Ví dụ:

Dạng phi chuẩn hóa của một địa chỉ: www.Example.com\.

Dạng chuẩn hóa của một địa chỉ: www.example.com.

 

Đối tượng OLE

Một tập tin đính kèm hoặc một tập tin được nhúng trong một tập tin khác. Ứng dụng Kaspersky cho phép quét các đối tượng OLE để phát hiện virus. Ví dụ: nếu bạn chèn một bảng Microsoft Office Excel vào một tài liệu Microsoft Office Word, bảng này sẽ được quét như một đối tượng OLE.

Đơn vị cấp chứng chỉ

Trung tâm chứng chỉ đã cấp chứng chỉ.

IOC

Dấu hiệu về sự xâm nhập. Một tập hợp dữ liệu về một đối tượng độc hại hoặc hoạt động độc hại.

Khóa bổ sung

Một khóa chứng chỉ quyền sử dụng ứng dụng nhưng hiện không được sử dụng.

Khóa hiện hoạt

Một khóa hiện đang được sử dụng bởi ứng dụng.

Khử mã độc

Một phương thức xử lý các đối tượng bị nhiễm giúp khôi phục một phần hay toàn bộ dữ liệu. Không phải đối tượng bị nhiễm nào cũng có thể được khử nhiễm.

Mô-đun Nền tảng Tin tưởng

Một microchip được phát triển để cung cấp các chức năng cơ bản liên quan đến bảo mật (ví dụ, để lưu trữ các khóa mã hóa). Một Mô-đun Nền tảng Tin tưởng thường được lắp trên bo mạch chủ máy tính và tương tác với tất cả các thành phần hệ thống khác qua bus phần cứng.

Network Agent

Một thành phần Kaspersky Security Center cho phép tương tác giữa Máy chủ Quản trị và các ứng dụng Kaspersky được cài đặt trên một nút mạng cụ thể (máy trạm hoặc máy chủ). Đây là thành phần phổ biến trên tất cả các ứng dụng Kaspersky chạy trên hệ điều hành Windows. Các phiên bản chuyên dụng của Network Agent được dành cho các ứng dụng chạy những hệ điều hành khác.

Nhóm quản trị

Một nhóm thiết bị chia sẻ chức năng chung và một bộ ứng dụng Kaspersky được cài đặt trên chúng. Các thiết bị được ghép nhóm để chúng có thể được quản lý một cách tiện lợi như một đơn vị duy nhất. Một nhóm có thể bao gồm các nhóm khác. Bạn có thể tạo các chính sách nhóm và nhóm tác vụ cho mỗi ứng dụng được cài đặt trong nhóm này.

OpenIOC

Tiêu chuẩn mở về các mô tả Dấu hiệu về sự xâm nhập (IOC) dựa trên định dạng XML và bao gồm hơn 500 Dấu hiệu về sự xâm nhập khác nhau.

Phạm vi bảo vệ

Các đối tượng liên tục được quét bởi thành phần Bảo vệ mối đe dọa thiết yếu khi thành phần này đang chạy. Phạm vi bảo vệ của các thành phần khác nhau có các thuộc tính khác nhau.

Phạm vi quét

Các đối tượng được Kaspersky Endpoint Security quét khi thực hiện một tác vụ quét.

Tác vụ

Các chức năng được thực hiện bởi các ứng dụng Kaspersky dưới dạng các tác vụ, ví dụ: Bảo vệ tập tin trong thời gian thực, Quét toàn bộ thiết bị, Cập nhật cơ sở dữ liệu.

Tập tin bị nhiễm

Một tập tin có chứa mã độc (phát hiện được mã của các phần mềm độc hại đã biết khi quét tập tin này). Kaspersky không khuyến khích việc sử dụng các tập tin đó, bởi chúng có thể lây nhiễm virus cho máy tính.

Tập tin có thể gây nhiễm

Một tập tin mà, theo cấu trúc hoặc định dạng của nó, có thể được sử dụng bởi kẻ xâm nhập làm "vỏ bọc" lưu trữ và phát tán mã độc. Nhìn chung, đây là các tập tin thực thi với các phần mở rộng như .com, .exe, và .dll. Có nguy cơ khá cao về việc xâm nhập của mã độc vào các tập tin như vậy.

Tập tin IOC

Một tập tin chứa một tập hợp các dấu hiệu về sự xâm nhập (IOC) mà ứng dụng cố gắng đối chiếu để đếm một lần phát hiện. Khả năng phát hiện có thể cao hơn nếu tìm thấy nhiều lượt đối chiếu trùng khớp tuyệt đối với nhiều tập tin IOC cho đối tượng nhờ sau khi có kết quả của tác vụ quét.

Tập tin nén

Một hoặc nhiều tập tin được đóng gói vào một tập tin nén duy nhất. Cần phải có một ứng dụng chuyên biệt được gọi là trình nén tập tin để đóng gói và mở gói dữ liệu.

Trình quản lý tập tin di động

Đây là một ứng dụng cung cấp giao diện để làm việc với các tập tin mã hóa trên ổ đĩa di động khi chức năng mã hóa không sẵn có trên máy tính.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.