Kaspersky Endpoint Security 12 for Windows

Sözlük

14 Şubat 2024

ID 90

Ağ Aracısı

Belirli bir ağ düğümünde (iş istasyonu veya sunucu) yüklü Yönetim Sunucusu ve Kaspersky uygulamaları arasındaki etkileşimi etkinleştiren bir Kaspersky Security Center bileşenidir. Bu bileşen Windows altında çalışan tüm Kaspersky uygulamaları için ortaktır. Ağ Aracısı’nın özel sürümleri, diğer işletim sistemlerinde çalışan uygulamalar için tasarlanmıştır.

Aktif anahtar

Uygulama tarafından kullanılmakta olan bir anahtar.

Antivirüs veritabanları

Antivirüs veritabanlarının yayınlandığı tarih itibarıyla Kaspersky tarafından bilinen bilgisayar güvenliği tehditleri hakkında bilgiler içeren veritabanları. Antivirüs veritabanı imzaları, taranan nesnelerdeki kötü amaçlı kodların algılanmasına yardımcı olur. Antivirüs veritabanları Kaspersky uzmanları tarafından oluşturulur ve her saat güncellenir.

Arşiv

Bir veya daha fazla dosya tek bir sıkıştırılmış dosyaya paketlendi. Verileri paketlemek ve açmak için arşivleyici olarak adlandırılan özel bir uygulama gereklidir.

Bir web kaynağının adresinin normalleştirilmiş biçimi

Bir İnternet kaynağının normalleştirilmiş adres biçimi, normalleştirme yoluyla elde edilen bir İnternet kaynağı adresinin metinsel gösterimidir. Normalleştirme, belirli kurallara göre bir İnternet kaynağı adresinin metinsel gösterimi vasıtasıyla değişmesi işlemidir (örneğin, kullanıcı adı, parola ve bağlantı noktasının İnternet kaynağı adresinin metin gösteriminin dışında tutulması; ayrıca, İnternet kaynağı adresinin büyük harflerden küçük harflere değiştirilmesi).

Koruma bileşenlerinin çalışmasıyla ilgili olarak, İnternet kaynağı adreslerinin normalleştirilmesinin amacı, fiziksel olarak eşdeğerken söz diziminde farklı İnternet sitesi adreslerinin bir defadan fazla taranmasını engellemektir.

Örnek:

Bir adresin normalleştirilmemiş biçimi: www.Example.com\.

Bir adresin normalleştirilmiş biçimi: www.example.com.

 

Doğrulama Aracısı

Şifrelenen sabit sürücülere erişim sağlamak ve önyüklenebilir sabit sürücü şifrelendikten sonra işletim sistemini yüklemek için kimlik doğrulama işlemini tamamlamanızı sağlayan arabirimdir.

E-dolandırıcılık web adreslerinin veritabanı

Kaspersky uzmanlarının kimlik avı ile ilgili olduğunu tespit ettiği web adreslerinin bir listesi. Veritabanı düzenli olarak güncellenir ve Kaspersky uygulama dağıtım kitinin bir parçasıdır.

Ek anahtar

Uygulamayı kullanma hakkını onaylayan ancak kullanımda olmayan bir anahtar.

Görev

Kaspersky uygulaması tarafından görev olarak gerçekleştirilen işlevler, örneğin: Gerçek Zamanlı Dosya Koruma, Tam Aygıt Tarama, Veritabanı Güncellemesi.

Güvenilir Platform Modülü

Güvenlikle ilgili (örneğin, şifreleme anahtarlarını saklamak için) basit işlevleri sağlamak için bir mikroçip geliştirilmiştir. Bir Güvenilir Platform Modülü genellikle bilgisayarın ana kartına yüklenmiştir ve donanım veri yolu aracılığıyla tüm diğer sistem bileşenleri ile etkileşim halindedir.

IOC

Güvenlik İhlali Göstergesi. Kötü amaçlı bir nesne veya etkinlik hakkında bir dizi veri.

IOC dosyası

Uygulamanın bir algılamayı saymak için eşleştirmeye çalıştığı bir dizi güvenlik ihlali göstergesi (IOC) içeren bir dosya. Tarama sonucunda nesne için birden fazla IOC dosyasıyla tam eşleşme bulunursa, algılama olasılığı daha yüksek olabilir.

Koruma kapsamı

Çalışıyorken Temel Tehdit Koruması tarafından sürekli olarak taranan nesneler. Farklı bileşenlerin koruma kapsamları farklı özelliklere sahiptir.

Lisans Sertifikası

Kaspersky’nin anahtar dosyası veya etkinleştirme kodu ile birlikte kullanıcıya aktardığı bir belge. Kullanıcıya verilen lisans hakkında bilgi içerir.

Maske

Joker karakterler kullanarak bir dosya adının ve uzantısının temsilidir.

Dosya maskeleri, joker karakterler de dahil olmak üzere dosya adlarında izin verilen tüm karakterleri içerebilir:

  • \ ve / karakterleri (dosya ve klasör yollarında dosya ve klasörlerin ad sınırlayıcıları) hariç olmak üzere herhangi bir karakter kümesinin yerine geçen * (yıldız) karakteri. Örneğin, C:\*\*.txt maskesi, alt klasörler hariç C: sürücüsündeki klasörlerde bulunan TXT uzantılı tüm dosya yollarını içerir.
  • İki ardışık * karakteri, \ ve / karakterleri (dosya ve klasör yollarında dosya ve klasörlerin ad sınırlayıcıları) dahil olmak üzere dosya veya klasör adındaki (boş küme dahil) herhangi bir karakter kümesinin yerine geçer. Örneğin C:\Klasör\**\*.txt maskesi, Klasör adlı klasörün kendisi hariç olmak üzere tüm Klasör alt klasörlerinde bulunan TXT uzantılı tüm dosya yollarını içerir. Maske en az bir iç içe yerleştirme düzeyi içermelidir. C:\**\*.txt maskesi geçerli bir maske değildir. ** maskesi sadece tarama istisnaları oluştururken kullanılabilir.
  • \ ve / karakterleri (dosya ve klasör yollarında dosya ve klasörlerin ad sınırlayıcıları) hariç olmak üzere herhangi bir karakter kümesinin yerine geçen ? (soru işareti) karakteri. Örneğin C:\Folder\???.txt maskesi, Folder isimli klasörde yer alan ve hem TXT uzantısına hem de üç karaktere sahip olan tüm dosya yollarını içerir.
OLE nesnesi

Ekli bir dosya veya başka bir dosyaya katıştırılmış bir dosya. Kaspersky uygulamaları, OLE nesnelerinin virüs taramasına izin verir. Örneğin, Microsoft Office Excel tablosunu bir Microsoft Office Word dosyasına eklerseniz tablo bir OLE nesnesi olarak taranır.

OpenIOC

XML tabanlı ve 500'den fazla farklı Güvenlik İhlali Göstergesini içeren Açık Güvenlik İhlali Göstergeleri (IOC) açıklamaları standardı.

Sertifika veren

Sertifikayı düzenleyen sertifikalandırma merkezi.

Tarama kapsamı

Bir tarama görevi yürütülürken Kaspersky Endpoint Security tarafından taranan nesneler.

Taşınabilir Dosya Yöneticisi

Bu, bilgisayarda şifreleme işlevi bulunmadığında çıkarılabilir sürücülerde şifrelenmiş dosyalarla çalışmak için bir arabirim sağlayan bir uygulamadır.

Temizlik

Virüslü nesneleri, verileri tam ya da kısmen kurtarabilecek şekilde işleme yöntemi. Bütün virüslü nesneler temizlenemez.

Virüs bulaşabilecek dosya

Yapısı veya biçimi nedeniyle saldırganlar tarafından kötü amaçlı kod saklamak ve yaymak için "taşıyıcı" olarak kullanılabilen bir dosyadır. Kural olarak bunlar .com, .exe ve .dll gibi dosya uzantılarına sahip yürütülebilir dosyalardır. Bu tür dosyalarda kötü amaçlı kodların izinsiz giriş riski vardır.

Virüslü dosya

Kötü amaçlı kod içeren bir dosya (dosya taranırken bilinen kötü amaçlı kodlar tespit edildi). Kaspersky bu tip dosyaları kullanmanızı önermez çünkü bilgisayarınıza virüs bulaştırabilirler.

Yanlış alarm

Kaspersky uygulaması bir dosyanın imzası bir virüsünkine benzediği için virüslü olmayan bir dosyayı virüslü olarak rapor ettiğinde yanlış alarm oluşur.

Yönetim grubu

Ortak fonksiyonları paylaşan bir aygıtlar kümesi ve bunlara yüklü olan bir Kaspersky uygulamalarının kümesi. Aygıtlar tek bir ünite olarak rahatça yönetilebilecek şekilde gruplanır. Bir grup diğer grupları içerebilir. Grupta yüklü her bir uygulama için grup ilkeleri ve grup görevleri oluşturulabilir.

Zararlı web adreslerinin veritabanı

İçeriği tehlikeli görülebilecek web adreslerinin bir listesi. Liste, Kaspersky uzmanları tarafından oluşturulur. Düzenli olarak güncellenir ve Kaspersky uygulama dağıtım kitine dahildir.

Bu makaleyi faydalı buldunuz mu?
Neyi daha iyi yapabiliriz?
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz! Gelişmemize yardımcı oluyorsunuz.
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz! Gelişmemize yardımcı oluyorsunuz.