Předplatné a účet

28. září 2023

ID 71893

Možnost zakoupení předplatného Premium verze aplikace Kaspersky v Google Play je v současné době pro uživatele v Rusku nedostupná. Důvodem je pozastavení fakturačního systému Google Play pro uživatele v Rusku. Pokud jste v Rusku, můžete si zakoupit roční předplatné na internetové stránce Kaspersky. V současné době pracujeme na dalších možnostech nákupu a budeme vás průběžně informovat. Děkujeme, že s námi zůstáváte!

Předplatné je nákup práva na užívání aplikace podle konkrétních parametrů (například datum vypršení platnosti předplatného či ​​počet zařízení). Předplatné si můžete objednat od poskytovatele služeb (například z Google Play, Huawei AppGallery nebo jiného online obchodu). Předplatné si můžete spravovat prostřednictvím svého osobního účtu ve službách poskytovatele. Kroky pro správu předplatného závisí na vašem poskytovateli. Zde jsou například pokyny pro Google Play a Huawei.

Když si pořídíte předplatné, může vám být na nějakou dobu nabídnuta snížená cena. Tuto slevu lze poskytnout pouze jednou a platí pouze pro stanovené období. Po skončení tohoto období vám bude za plán, který jste si vybrali, účtován běžný poplatek za předplatné.

Chcete-li používat aplikaci Kaspersky na základě předplatného, musíte se přihlásit k účtu My Kaspersky v aplikaci Kaspersky a aktivovat předplatné.

Předplatné lze obnovit automaticky nebo ručně. Automaticky obnovované předplatné se automaticky obnoví na konci každého předplatného období, dokud jej nezrušíte (za předpokladu, že byla poskytovatelům služeb provedena včasná platba předem). Ručně obnovované předplatné musí být obnoveno na konci každého období předplatného.

Po vypršení platnosti předplatného vám může být poskytnuto období odkladu, během kterého aplikace zůstává plně funkční. Pokud předplatné neobnovíte během doby odkladu, aplikace Kaspersky přejde na omezenou verzi.

V závislosti na poskytovateli předplatného se může sada dostupných možností správy předplatného lišit. Je rovněž možné, že vám nebude poskytnuta dodatečná lhůta k prodloužení předplatného.

Chcete-li předplatné zrušit, kontaktujte poskytovatele služeb, od kterého jste aplikaci Kaspersky zakoupili.

Objednáním předplatného pro aplikaci Kaspersky for Android nedojde ke zrušení vašich dalších předplatných, která aplikaci Kaspersky for Android obsahují. Chcete-li se vyhnout dalším poplatkům, ujistěte se, že jste zrušili nebo deaktivovali automatické obnovení předplatných, která již nepotřebujete.

Zrušení předplatného pro aplikaci Kaspersky for Android nebo přepnutí na ruční obnovení:

  1. Přejděte do svého osobního účtu na webové stránce poskytovatele služeb.
  2. Zkontrolujte, zda zde máte jakékoli aktivní předplatné obsahující aplikaci Kaspersky.
  3. Předplatné, které již nepotřebujete, zrušte nebo u něj deaktivujte automatické obnovení.

Zkušební předplatné. Když si zakoupíte předplatné s automatickým obnovováním, může vám být poskytnuto zkušební období, během kterého budete moci využívat všechny funkce aplikace zdarma. Toto období lze využít jen jednou.

Pokud si předplatné zakoupíte v obchodě Google Play nebo v obchodě Huawei, po uplynutí zkušebního období vám obchod Google Play nebo obchod Huawei automaticky naúčtuje poplatky podle vámi zvoleného předplatného.

Pokud předplatné během zkušebního období zrušíte, budete moci funkce aplikace zdarma používat pouze do konce zkušebního období.

Zkušební doba a automatické obnovení předplatného mohou být na území Indie nedostupné.

Pokud máte aktivní předplatné pro Kaspersky VPN, můžete jej použít v samostatné aplikaci Kaspersky VPN Secure Connection nebo v aplikaci Kaspersky. Ke svému účtu My Kaspersky si musíte přidat předplatné a přihlásit se do My Kaspersky v aplikaci. Pokud nebylo v rámci daného předplatného dosaženo limitu zařízení, předplatné bude v zařízení automaticky použito.

V tomto oddíle

O bezplatné, zkušební a prémiové verzi

O předplatném pro aplikaci Kaspersky

Zobrazení informací o předplatném a jeho době platnosti

Aktivace předplatného pro aplikaci Kaspersky

Přihlášení do My Kaspersky pomocí účtu Google, Facebook nebo Apple

Přihlášení k službě My Kaspersky pomocí QR kódu

Odstraňování problémů s obnovením předplatného

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.