Đăng ký & Tài khoản

28 Tháng Chín, 2023

ID 71893

Người dùng ở Nga hiện không thể sử dụng tùy chọn mua gói đăng ký Kaspersky trong Google Play. Lý do là hệ thống thanh toán của Google Play đang tạm ngưng phục vụ người dùng ở Nga. Nếu bạn sống ở Nga, bạn có thể mua gói đăng ký theo năm trên trang web của Kaspersky. Chúng tôi hiện đang nghiên cứu các tùy chọn mua hàng khác và sẽ cập nhật thông tin cho bạn biết. Cảm ơn bạn vẫn ủng hộ chúng tôi!

Gói đăng ký là việc mua quyền sử dụng ứng dụng theo các tham số cụ thể (ví dụ, ngày hết hạn đăng ký, số thiết bị). Bạn có thể mua gói đăng ký từ nhà cung cấp dịch vụ, chẳng hạn như Google Play, Huawei AppGallery hoặc một cửa hàng trực tuyến. Bạn có thể quản lý gói đăng ký thông qua tài khoản cá nhân trong phần dịch vụ của nhà cung cấp. Các bước để quản lý gói đăng ký sẽ phụ thuộc vào nhà cung cấp. Ví dụ, đây là hướng dẫn của Google PlayHuawei.

Khi đăng ký, có thể bạn sẽ được giảm giá trong một thời gian. Ưu đãi giảm giá này chỉ có thể sử dụng một lần và chỉ áp dụng trong thời gian quy định. Sau khi hết thời gian, chúng tôi sẽ tính phí theo mức thông thường đối với gói đăng ký bạn chọn.

Để sử dụng ứng dụng Kaspersky theo gói đăng ký, bạn cần đăng nhập vào My Kaspersky trong ứng dụng Kaspersky và kích hoạt gói đăng ký.

Có thể gia hạn gói đăng ký theo hình thức tự động hoặc thủ công. Gói đăng ký tự động gia hạn sẽ tự động gia hạn vào cuối mỗi giai đoạn đăng ký cho đến khi bạn hủy đăng ký (miễn là bạn đã thực hiện thanh toán trước kịp thời cho nhà cung cấp dịch vụ của mình). Gói đăng ký gia hạn thủ công phải được gia hạn vào cuối mỗi giai đoạn đăng ký.

Khi gói đăng ký hết hạn, bạn có thể được cấp thời gian ân hạn, trong thời gian đó ứng dụng vẫn hoạt động với đầy đủ tính năng. Nếu bạn không gia hạn gói đăng ký trong thời gian ân hạn, ứng dụng Kaspersky sẽ chuyển sang phiên bản giới hạn.

Tùy thuộc vào nhà cung cấp gói đăng ký, các tùy chọn quản lý gói đăng ký khả dụng có thể khác nhau. Ngoài ra, bạn có thể không được cung cấp một thời gian ân hạn để gia hạn gói đăng ký của mình.

Để hủy gói đăng ký của bạn, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ đã bán cho bạn ứng dụng Kaspersky.

Việc mua gói đăng ký cho ứng dụng Kaspersky cho Android sẽ không hủy bỏ các gói đăng ký khác có bao gồm ứng dụng Kaspersky cho Android của bạn. Để tránh mất thêm phí, hãy đảm bảo bạn đã hủy bỏ hoặc tắt tính năng tự động gia hạn cho các gói đăng ký bạn không cần.

Hủy gói đăng ký cho ứng dụng Kaspersky cho Android hoặc chuyển sang gia hạn thủ công:

  1. Vào trang tài khoản cá nhân của bạn trên website của nhà cung cấp dịch vụ.
  2. Kiểm tra những gói đăng ký đang hoạt động xem có gói nào đã bao gồm ứng dụng Kaspersky hay không.
  3. Hủy bỏ hoặc tắt gia hạn tự động cho các gói đăng ký mà bạn không cần.

Gói đăng ký dùng thử. Khi bạn mua một gói đăng ký tự động gia hạn, bạn có thể được cấp một khoản thời gian dùng thử, trong thời gian này bạn có thể sử dụng miễn phí tất cả các tính năng của ứng dụng. Thời hạn dùng thử này chỉ được cấp một lần.

Nếu bạn mua gói đăng ký trong cửa hàng Google Play hoặc cửa hàng Huawei, khi hết thời gian dùng thử, cửa hàng Google Play hoặc cửa hàng Huawei sẽ tự động tính phí bạn theo gói đăng ký mà bạn đã chọn.

Nếu bạn hủy gói đăng ký của mình trong thời hạn dùng thử, bạn chỉ có thể sử dụng miễn phí tất cả các tính năng của ứng dụng cho đến khi kết thúc thời hạn dùng thử.

Chế độ dùng thử và tự động gia hạn gói đăng ký có thể không hoạt động trong lãnh thổ Ấn Độ.

Nếu bạn có một gói đăng ký Kaspersky VPN đang hoạt động, bạn có thể sử dụng gói này trong ứng dụng độc lập Kaspersky VPN Secure Connection hoặc trong ứng dụng Kaspersky. Bạn cần thêm gói đăng ký vào tài khoản My Kaspersky của mình và đăng nhập vào My Kaspersky trong ứng dụng. Gói đăng ký sẽ tự động được áp dụng cho thiết bị nếu chưa đạt đến giới hạn số lượng thiết bị của gói đăng ký.

Trong phần này

Về các phiên bản miễn phí, dùng thử và cao cấp

Kích hoạt gói đăng ký cho ứng dụng Kaspersky

Xem thông tin về gói đăng ký và điều khoản

Kích hoạt gói đăng ký cho ứng dụng Kaspersky

Đăng nhập vào My Kaspersky bằng tài khoản Google, Facebook hoặc Apple của bạn

Đăng nhập vào My Kaspersky bằng mã QR

Khắc phục sự cố với việc khôi phục gói đăng ký

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.