Obsah a uložení souborů trasování

2. října 2023

ID 128324

Soubory trasování jsou uloženy v počítači otevřeně na dobu sedmi dnů od zákazu zápisu do souborů trasování. Po sedmi dnech budou soubory trasování trvale odstraněny.

Soubory trasování se ukládají ve složce ProgramData\Kaspersky Lab.

Formát názvů souborů trasování je následující: KSDE<číslo verze_datumXX.XX_časXX.XX_pidXXX.><typ souboru trasování>.log.

Soubory trasování mohou obsahovat důvěrná data. Obsah souboru trasování je možné zobrazit jeho otevřením v textovém editoru (například Notepad).

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.