Sadržaji i skladište u datotekama sa tragovima

2. oktobar 2023.

ID 128324

Datoteke sa tragovima se na računaru čuvaju u otvorenom formatu, a sedam dana nakon upisivanja tragova se onemogućava. Tragovi sa datotekama se trajno brišu nakon sedam dana.

Datoteke sa tragovima se čuvaju u fascikli ProgramData\Kaspersky Lab.

Format imena datoteke sa tragovima je sledeći: KSDE<version number_dateXX.XX_timeXX.XX_pidXXX.><trace file type>.log.

Datoteke sa tragovima mogu da sadrže poverljive podatke. Možete da vidite sadržaj datoteke sa tragovima, otvaranjem iste u uređivaču teksta (poput Beležnice).

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.