Περιεχόμενο και αποθήκευση των αρχείων ιχνών

2 Οκτωβρίου 2023

ID 128324

Τα αρχεία ιχνών αποθηκεύονται ανοικτά στον υπολογιστή για επτά ημέρες μετά την απενεργοποίηση της εγγραφής των αρχείων ιχνών. Τα αρχεία ιχνών διαγράφονται οριστικά μετά από επτά ημέρες.

Τα αρχεία ιχνών αποθηκεύονται στον φάκελο ProgramData\Kaspersky Lab.

Η μορφή των ονομάτων των αρχείων ιχνών έχει ως εξής: KSDE<version number_dateXX.XX_timeXX.XX_pidXXX.><trace file type>.log.

Τα αρχεία ιχνών μπορούν να περιέχουν εμπιστευτικά δεδομένα. Μπορείτε να δείτε τα περιεχόμενα ενός αρχείου ιχνών ανοίγοντάς το σε ένα πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου (όπως το Σημειωματάριο).

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.