Zawartość i przechowywanie plików śledzenia

2 października 2023

ID 128324

Pliki śledzenia są przechowywane na komputerze siedem dni od wyłączenia zapisywania plików śledzenia. Pliki śledzenia są trwale usuwane po siedmiu dniach.

Pliki śledzenia są przechowywane w folderze ProgramData\Kaspersky Lab.

Nazwy plików śledzenia mają następujący format: KSDE<numer wersji_dataXX.XX_godzinaXX.XX_pidXXX.><typ pliku śledzenia>.log.

Pliki śledzenia mogą zawierać poufne dane. Zawartość pliku śledzenia można sprawdzić, otwierając go w edytorze tekstu (np. Notatniku).

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.