Съдържание и съхраняване на файлове за проследяване

12 октомври 2023 г.

ID 128324

Файловете за проследяване се съхраняват на компютъра седем дни, след като писането на файлове за проследяване е деактивирано. Файловете за проследяване се изтриват окончателно след седем дни.

Файловете за проследяване се съхраняват в папката ProgramData\Kaspersky Lab.

Форматът на имената на файловете за проследяване е следният: KSDE<version number_dateXX.XX_timeXX.XX_pidXXX.><trace file type>.log.

Файловете за проследяване могат да съдържат поверителни данни. Може да видите съдържанието на даден файл за проследяване, като го отворите в текстов редактор (като например Notepad).

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.