Poskytování údajů na základě licenční smlouvy s koncovým uživatelem na území Evropské unie

16. září 2019

ID 175193

Tato část obsahuje informace o konkrétních údajích poskytovaných společnosti Kaspersky, pokud jste nainstalovali takovou verzi aplikace, která je určena k použití v Evropské unii. Informace uvedené v této části neobsahují žádná osobní data uživatele a jsou nezbytné pro funkci softwaru držitele práv, není-li výslovně uvedeno jinak.

Při používání softwaru souhlasíte s automatickým poskytnutím následujících údajů společnosti Kaspersky pro účely zvyšování kvality ochrany v reálném čase, zvyšování kvality chodu softwaru a včasného rozpoznání a nápravy chyb spojených s mechanismem pro instalaci, odebrání a aktualizaci softwaru, s ohledem na počet uživatelů:

 • stav instalace/odinstalace softwaru (úspěch nebo selhání), kód chyby instalace,
 • ID softwaru,
 • ID sestavení,
 • ID položky,
 • lokalizace softwaru,
 • kód změny značky,
 • licenční období.
 • typ platformy a výrobce OS (Windows, iOS, Android), verze OS, číslo sestavení OS, číslo aktualizace OS, verze OS, rozšířené informace o revizi OS, typ OS (server, pracovní stanice, řadič domén), přenosová rychlost OS, další informace o OS,
 • typ zařízení (notebook, počítač, tablet),
 • typ instalace (nová instalace nebo aktualizace), doba, po kterou se software instaloval (v sekundách), ukazatel, zda uživatel instalaci přerušil,
 • typ a verze softwaru,
 • stav licence použité v softwaru,
 • informace o aktualizacích databází a modulů aplikace a stav úlohy aktualizace modulů a databází aplikace,
 • provozní režim softwaru,
 • informace o stavu ochrany zařízení a stav využití součástí ochrany,
 • verze protokolu použitého ke správě nastavení softwaru z webu My Kaspersky,
 • seznam problémů se zabezpečením, seznam ignorovaných problémů se zabezpečením a doporučení pro seznam problémů se zabezpečením,
 • informace o spuštěných položkách databáze,
 • stav úlohy kontroly,
 • čas poslední změny stavu,
 • certifikát kontrolovaného souboru, klíč veřejného certifikátu kontrolovaného souboru a otisk certifikátu kontrolovaného souboru,
 • port použitý k připojení,
 • obsah a typ certifikátu webu otevřeného uživatelem, IP adresa webu otevřeného uživatelem a doména webu otevřeného uživatelem,
 • název zjištěné hrozby,
 • protokol použitý k přijetí statistických dat,

V zájmu zlepšení kvality ochrany uživatelů provádějících platební transakce na internetu berete na vědomí, že automaticky poskytujete webu finanční služby informace o názvu a verzi softwaru a vlastním nastavení softwaru, ID zásuvného modulu softwaru ve webovém prohlížeči používaném pro přístup k tomuto webu finanční služby a ID zobrazující, zda byl použit zabezpečený prohlížeč nebo běžný prohlížeč.

Přijímané informace jsou chráněny držitelem práv zákonem předepsaným způsobem a jsou nezbytné pro funkci softwaru zpřístupněného pro použití podle licence.

Společnost Kaspersky může získaná statistická data využívat na základě získaných informací k monitorování trendů v oblasti bezpečnostních hrozeb týkajících se počítačů a publikování zpráv o těchto hrozbách.

Byl článek užitečný?
Co můžeme vylepšit?
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.
Děkujeme za vaši zpětnou vazbu! Pomáháte nám se zlepšovat.