Innlevering av data under lisensavtalen for sluttbrukere på territoriet til EU

16. september 2019

ID 175193

Denne delen inneholder informasjon om spesifikk data som gis til Kaspersky hvis du har installert programversjonen som er ment for bruk i EU. Informasjonen nevnt i denne delen inneholder ikke noe personlig data om brukeren og trengs for at rettighetshaverens programvare skal kunne kjøre, så fremt ikke noe annet spesifikk er oppgitt.

Du sier deg enig i å, mens du bruker programmet, gi følgende data til Kaspersky for å forbedre kvaliteten til beskyttelsen i sanntid, forbedre kvaliteten til programvarens evne til å kjøre, og for å oppdage og rette feil i forbindelse med mekanismen for installering, fjerning og oppdatering av programvaren så raskt som mulig, antall brukere tatt i betraktning:

 • Status for programvareinstallasjon/avinstallasjon (vellykket eller feil), installasjonsfeilkode.
 • Programvare-ID.
 • Bygg-ID.
 • Element-ID.
 • Programvarelokalisering.
 • Rebranding-kode.
 • Lisensperiode.
 • Plattformtype og OS-produsent (Windows, iOS, Android), OS-versjon, OS-byggnummer, OS-oppdateringsnummer, OS-revisjon, utvidet informasjon om OS-revisjonen, OS-type (server, arbeidsstasjon, domenekontroller), OS-bithastighet, ytterligere informasjon om operativsystemet.
 • Enhetstype (bærbar, skrivebord, nettbrett).
 • Installasjonstype (ny installasjon eller oppdatering), tid brukt på programvareinstallasjon (i sekunder), indikator for om installasjonen ble avbrutt av brukeren.
 • Programvarens type og versjon.
 • Status for lisensen som brukes av programvaren.
 • Informasjon om oppdateringer av databaser og programmoduler, og status for programmodulens og databasens oppdateringsoppgave.
 • Programvarens driftsmodus.
 • Informasjon om enhetens beskyttelsesstatus og beskyttelseskomponentenes bruksstatus.
 • Versjonen av protokollen som brukes til å administrere programvareinnstillinger fra My Kasperskys nettsted.
 • Liste over sikkerhetsproblemer, liste over ignorerte sikkerhetsproblemer og anbefalinger for listen over sikkerhetsproblemer.
 • Informasjon om den utløste databaseoppføringen.
 • Skanneoppgavestatus.
 • Tidspunkt for siste statusendring.
 • Sertifikat for den skannede filen, den offentlige sertifikatnøkkelen for den skannede filen og avtrykket for sertifikatet for den skannede filen.
 • Port brukt for tilkoblingen.
 • Innhold og type sertifikat på nettstedet som er åpnet av brukeren, IP-adressen til nettstedet som brukeren har tilgang til, og domenet til nettstedet som brukeren har tilgang til.
 • Navn på den oppdagede trusselen.
 • Protokoll som brukes til å motta statistiske data.

For å forbedre kvaliteten på beskyttelsen av brukere som gjennomfører betalingstransaksjoner på nett, samtykker du i å automatisk gi det finansielle nettstedet informasjon om programvarens navn og versjon samt de egendefinerte innstillingene i programvaren, ID-en til programvarens tillegg i nettleseren som ble brukt til å åpne det finansielle nettstedet, ID-en som viser om en sikker eller vanlig nettleser ble brukt.

Informasjonen som mottas beskyttes av rettighetshaveren på måten som kreves av gjeldende lover, og er nødvendig for driften av programvaren som gjøres tilgjengelig for bruk under lisensen.

Kaspersky kan bruke statistikk innhentet basert på informasjonen som mottas, til å overvåke trender innen datasikkerhetstrusler, og til å publisere rapporter om slike trender.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.