Przekazywanie danych zgodnie z Umową licencyjną na terytorium Unii Europejskiej

16 września 2019

ID 175193

Ta sekcja zawiera informacje dotyczące określonych danych, które są dostarczane do Kaspersky, jeśli zainstalowałeś wersję aplikacji, która jest przeznaczona do użycia na terenie Unii Europejskiej. Informacje wspomniane w tej sekcji nie zawierają żadnych danych osobowych Użytkownika i są niezbędne do działania Oprogramowania Posiadacza praw, o ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej.

Użytkownik wyraża zgodę na automatyczne dostarczanie do Kaspersky (podczas korzystania z oprogramowania) następujących informacji w celu zwiększenia jakości ochrony w czasie rzeczywistym, zwiększenia jakości działania oprogramowania oraz wykrywania i naprawy w odpowiednim momencie błędów związanych z mechanizmem instalacji, dezinstalacji i aktualizacji oprogramowania:

 • Stanu instalacji/dezinstalacji oprogramowania (pomyślna lub błąd), kodu błędu instalacji.
 • ID oprogramowania.
 • ID kompilacji.
 • ID elementu.
 • Wersji językowej oprogramowania.
 • Kodu rebrandingu.
 • Okresu ważności licencji.
 • Typu platformy i producenta systemu operacyjnego (Windows, iOS, Android), wersji systemu operacyjnego, numeru kompilacji systemu operacyjnego, numeru aktualizacji systemu operacyjnego, rewizji systemu operacyjnego, szczegółowych informacji na temat rewizji systemu operacyjnego, typu systemu operacyjnego (serwer, stacja robocza, kontroler domeny), szybkości transmisji bitów systemu operacyjnego, dodatkowych informacji o systemie operacyjnym.
 • Typu urządzenia (laptop, komputer PC, tablet).
 • Typu instalacji (nowa instalacja lub aktualizacja), czasu poświęconego na instalację aplikacji (w sekundach), wskaźnika oznaczającego, czy instalacja została przerwana przez użytkownika.
 • Typu i wersji oprogramowania.
 • Stanu licencji używanej przez oprogramowanie.
 • Informacji o aktualizacjach baz danych i modułów aplikacji oraz stanu zadania aktualizacji baz danych i modułów aplikacji.
 • Trybu działania oprogramowania.
 • Informacji o stanie ochrony urządzenia i stanie użycia składników ochrony.
 • Wersji protokołu użytego do zarządzania ustawieniami oprogramowania z poziomu strony internetowej My Kaspersky.
 • Listy problemów dotyczących bezpieczeństwa, listy zignorowanych problemów dotyczących bezpieczeństwa i zaleceń dla listy problemów dotyczących bezpieczeństwa.
 • Informacji o wyzwolonym wpisie z bazy danych.
 • Stanu zadania skanowania.
 • Godziny ostatniej zmiany stanu.
 • Certyfikatu przeskanowanego pliku, publicznego klucza certyfikatu przeskanowanego pliku oraz odcisku palca przeskanowanego pliku.
 • Portu użytego do nawiązania połączenia.
 • Zawartości i typu certyfikatu strony internetowej otwieranej przez Użytkownika, adresu IP strony internetowej otwieranej przez Użytkownika oraz domeny strony internetowej otwieranej przez Użytkownika.
 • Nazwy wykrytego zagrożenia.
 • Protokołu użytego do odebrania danych statystycznych.

Aby podnieść jakość ochrony Użytkownika dokonującego płatności w internecie, wyrażasz zgodę na automatyczne udostępnianie stronom internetowym związanym z finansami informacji o nazwie i wersji Oprogramowania oraz ustawieniach konfiguracyjnych Oprogramowania, numerze ID wtyczki Oprogramowania w przeglądarce internetowej używanej do otwierania stron finansowych oraz o numerze ID informującym o użyciu bezpiecznej lub standardowej przeglądarki.

Otrzymane informacje są chronione przez Posiadacza praw zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa i są niezbędne do działania Oprogramowania udostępnionego do korzystania zgodnie z licencją.

Kaspersky może wykorzystać dane statystyczne uzyskane na podstawie otrzymanych informacji do monitorowania trendów związanych z zagrożeniami bezpieczeństwa komputera i publikowania raportów na ich temat.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.