การแสดงข้อมูลภายใต้ข้อตกลงผู้ใช้งานปลายทางในพื้นที่ของสหภาพยุโรป

16 กันยายน 2562

ID 175193

ส่วนนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลเฉพาะที่คุณให้กับ Kaspersky หากคุณติดตั้งเวอร์ชันแอปพลิเคชันที่กำหนดให้ใช้ในสหภาพยุโรป ข้อมูลที่กล่าวถึงในส่วนนี้ไม่มีข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของผู้ใช้ และจำเป็นสำหรับการทำงานของซอฟต์แวร์ของผู้ถือสิทธิ์ ยกเว้นระบุไว้เป็นอย่างอื่น

คุณยินยอมมอบข้อมูลต่อไปนี้กับ Kaspersky โดยอัตโนมัติเมื่อใช้ซอฟต์แวร์สำหรับปรับปรุงคุณภาพการปกป้องแบบเรียลไทม์ ปรับปรุงคุณภาพการทำงานของซอฟต์แวร์ และการตรวจจับและแก้ไขได้ทันเวลาสำหรับข้อผิดพลาดที่เกี่ยวข้องกับกลไกการติดตั้ง ลบ และอัปเดตของซอฟต์แวร์ การติดตามจำนวนผู้ใช้:

 • สถานะการติดตั้ง / ถอนการติดตั้งซอฟต์แวร์ (สำเร็จหรือล้มเหลว), รหัสข้อผิดพลาดการของการติดตั้ง
 • รหัสซอฟต์แวร์
 • รหัสบิลด์
 • รหัสรายการ
 • การแปลภาษาของซอฟต์แวร์
 • รหัสการรีแบรนด์
 • ข้อกำหนดของใบอนุญาตใช้งาน
 • ประเภทแพลตฟอร์มและผู้ผลิต OS (Windows, iOS, Android), เวอร์ชันของ OS, หมายเลขบิลด์ของ OS, หมายเลขการอัปเดต OS, การแก้ไข OS, ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแก้ไข OS, ประเภท OS (เซิร์ฟเวอร์, สถานีงาน, ตัวควบคุมโดเมน), บิตเรตของ OS, ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ OS
 • ประเภทอุปกรณ์ (แล็ปท็อป, เดสก์ท็อป, แท็บเล็ต)
 • ประเภทของการติดตั้ง (ติดตั้งใหม่หรืออัปเดต), เวลาที่ใช้ในการติดตั้งซอฟต์แวร์ (เป็นวินาที), ตัวระบุว่าการติดตั้งถูกยกเลิกโดยผู้ใช้หรือไม่
 • ประเภทและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์
 • สถานะของใบอนุญาตใช้งานที่ใช้โดยซอฟต์แวร์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการอัปเดตฐานข้อมูลและแอปพลิเคชันโมดูล และสถานะของแอปพลิเคชันโมดูลและงานอัปเดตฐานข้อมูล
 • โหมดการทำงานของซอฟต์แวร์
 • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการป้องกันของอุปกรณ์ และการสถานะการใช้งานของส่วนประกอบการป้องกัน
 • เวอร์ชันของโปรโตคอลที่ใช้เพื่อจัดการการตั้งค่าซอฟต์แวร์จากเว็บไซต์ My Kaspersky
 • รายการปัญหาด้านความปลอดภัย, รายการปัญหาด้านความปลอดภัยที่ถูกละเว้น และคำแนะนำสำหรับรายการปัญหาด้านความปลอดภัย
 • ข้อมูลเกี่ยวกับรายการฐานข้อมูลที่ดำเนินการ
 • สถานะงานการสแกน
 • เวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุด
 • ใบรับรองของไฟล์ที่สแกน, คีย์ใบรับรองสาธารณะของไฟล์ที่สแกน และลายนิ้วหัวแม่มือของใบรับรองของไฟล์ที่สแกน
 • พอร์ตที่ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ
 • เนื้อหาและประเภทของใบรับรองของเว็บไซต์ที่เข้าถึงโดยผู้ใช้, ที่อยู่ IP ของเว็บไซต์ที่เข้าถึงโดยผู้ใช้ และโดเมนของเว็บไซต์ที่เข้าถึงโดยผู้ใช้
 • ชื่อของภัยคุกคามที่ตรวจพบ
 • โปรโตคอลที่ใช้สำหรับการรับข้อมูลทางสถิติ

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของการป้องกันผู้ใช้ขณะทำรายการชำระเงินบนอินเทอร์เน็ต คุณยอมรับที่จะให้ข้อมูลเว็บไซต์การเงินจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับชื่อและเวอร์ชันของซอฟต์แวร์และการตั้งค่าปรับแต่งซอฟต์แวร์ให้โดยอัตโนมัติ, รหัสของซอฟต์แวร์ปลั๊กอินในเบราเซอร์ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ทางการเงิน, และรหัสที่แสดงว่าเบราเซอร์ปลอดภัยหรือเบราเซอร์ธรรมดาถูกใช้

ข้อมูลที่ได้รับจะถูกป้องกันโดยผู้ถือสิทธิ์ตามที่กฎหมายกำหนดไว้และเป็นข้อมูลที่ต้องการสำหรับการปฏิบัติการของซอฟต์แวร์ซึ่งจะทำให้สามารถเลือกใช้งานภายใต้ใบอนุญาตใช้งานได้

Kaspersky อาจใช้ข้อมูลเชิงสถิติที่ได้รับมาโดยอาศัยข้อมูลที่ได้รับเพื่อตรวจสอบแนวโน้มภัยคุกคามระบบความปลอดภัยสำหรับคอมพิวเตอร์และเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับภัยคุกคามเหล่านั้น

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง