Obezbeđivanje podataka u skladu sa Ugovorom o licenciranju sa krajnjim korisnikom na teritoriji Evropske unije

16. septembar 2019.

ID 175193

Ovaj odeljak sadrži informacije u vezi sa obezbeđivanjem podataka Kaspersky kompaniji ukoliko ste instalirali verziju aplikacije koja je namenjena za upotrebu u Evropskoj uniji. Informacije koje se pominju u ovom odeljku ne sadrže nikakve lične podatke u vezi sa Korisnikom, a koje su potrebne za rad Softvera Nosioca prava, osim ukoliko izričito nije navedeno drugačije.

Slažete se da, tokom upotrebe softvera, automatski prosledite sledeće podatke u Kaspersky radi poboljšanja kvaliteta zaštite u realnom vremenu, poboljšanja kvaliteta rada softvera i za blagovremeno otkrivanje i ispravljanje grešaka u vezi sa mehanizmima instalacije, uklanjanja i ažuriranja softvera, većem broju korisnika:

 • Status instalacije / uklanjanje softvera (uspešno ili neuspešno), kôd greške instalacije.
 • ID softvera.
 • ID izdanja.
 • ID proizvoda.
 • Jezik softvera.
 • Kôd da li je proizvod rebrendiran.
 • Period važenja licence.
 • Tip platforme i proizvođač OS (Windows, iOS, Android), OS verziju, OS broj izdanja, OS broj ažuriranja, OS reviziju, proširene informacije u vezi sa OS revizijom, OS tip (server, radna stanica, domenski kontroler), za koliko bita je napravljen OS, dodatne informacije u vezi sa OS.
 • Tip uređaja (prenosni računar, stoni računar, tablet).
 • Tip instalacije (da li je nova instalacija ili ažuriranje), provedeno vreme u instalaciji softvera (navedeno u sekundama), indikator da li je instalacija bila prekinuta od strane korisnika.
 • Tip i verzija softvera.
 • Status licence koju koristi softver.
 • Informacije u vezi sa ažuriranjem baza podataka i modula aplikacije, kao i status zadatka ažuriranja baza podataka i modula aplikacije.
 • Režim rada softvera.
 • Informacije u vezi sa statusom zaštite uređaja, kao i status komponenata zaštite.
 • Verzija protokola za upravljanje postavkama softvera putem My Kaspersky Web lokacije.
 • Lista bezbednosnih problema, lista zanemarenih bezbednosnih problema i lista preporuka za bezbednosne probleme.
 • Informacije u vezi sa unosima baze podataka koji su se desili usled određene akcije.
 • Status zadatka analiziranja.
 • Vreme poslednje promene statusa.
 • Sertifikat analizirane datoteke, javni ključ sertifikata analizirane datoteke, kao i jedinstveni broj sertifikata analizirane datoteke.
 • Priključak koji se koristio za povezivanje.
 • Sadržaji i tip sertifikata Web lokacije kojoj je Korisnik pristupio, IP adresa Web lokacije kojoj je Korisnik pristupio i domen Web lokacije kojoj je Korisnik pristupio.
 • Ime otkrivene pretnje.
 • Protokol koji se koristio za prijem statističkih podataka.

Kako bi se poboljšao kvalitet zaštite Korisnika koji plaćaju putem Interneta, slažete se da automatski pružate finansijske Web lokacije uz informacije u vezi sa imenom i verzijom Softvera i prilagođenim postavkama Softvera, identifikacionim brojem dodatka Softvera u pregledaču koji je upotrebljen za pristup finansijskoj Web lokaciji, kao i identifikacionim brojem koji pokazuje da li je upotrebljen bezbedan ili običan pregledač.

Dobijene informacije Nosilac prava štiti na način propisan zakonom i neophodne su za funkcionisanje Softvera da ih koristi pod licencom.

Kaspersky može da upotrebi stečene statističke podatke na osnovu primljenih informacija radi praćenja trendova bezbednosnih pretnji po računare i objave izveštaja o tim pretnjama.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.