Παροχή δεδομένων κατά την ενεργοποίηση της εφαρμογής

2 Οκτωβρίου 2023

ID 187589

Προκειμένου να εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις του Δικαιούχου ή/και των Συνεργατών του έναντι του χρήστη για την ενεργοποίηση της άδειας χρήσης που αγοράστηκε, για την ενεργοποίηση της χρησιμοποιούμενης εφαρμογής, ο Δικαιούχος πρέπει να λάβει και να επεξεργαστεί τις πληροφορίες που περιγράφονται παρακάτω. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να θεωρούνται προσωπικές σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ορισμένων χωρών.

Κατά την ενεργοποίηση, θα παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την υπηρεσία του Δικαιούχου:

  • Διακριτικό εξουσιοδότησης.
  • Κωδικός ενεργοποίησης.
  • Το άθροισμα ελέγχου MD5 του σειριακού αριθμού του σκληρού δίσκου, της μητρικής πλακέτας και του Machine SID.
  • Μοναδικό αναγνωριστικό του χρήστη.

Επεξεργασία και προστασία δεδομένων

Ο Δικαιούχος επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνονται από τον Τελικό χρήστη στο πλαίσιο αυτής της Δήλωσης σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου του Δικαιούχου, όπως δημοσιεύεται στη διεύθυνση: www.kaspersky.com/Products-and-Services-Privacy-Policy.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.