Cung cấp dữ liệu trong quá trình kích hoạt ứng dụng

12 Tháng Mười, 2023

ID 187589

Để đáp ứng các nghĩa vụ của Đơn vị sở hữu bản quyền và/hoặc Đối tác của họ đối với người dùng trong việc kích hoạt giấy phép đã mua và kích hoạt ứng dụng được sử dụng, Đơn vị sở hữu bản quyền cần nhận và xử lý các thông tin được mô tả dưới đây. Thông tin đó có thể được coi là cá nhân theo luật pháp hiện hành của một số quốc gia nhất định.

Khi kích hoạt, các thông tin sau sẽ được cung cấp và xử lý trong dịch vụ của Đơn vị sở hữu bản quyền:

  • Token xác thực.
  • Mã kích hoạt.
  • Giá trị tổng kiểm MD5 của số sê-ri của ổ cứng, bo mạch chủ và SID Máy.
  • ID riêng của người dùng.

Xử lý và bảo vệ dữ liệu

Đơn vị sở hữu bản quyền xử lý dữ liệu nhận được từ Người dùng cuối trong Tuyên bố này theo Chính sách quyền riêng tư của Đơn vị sở hữu bản quyền đăng tại: www.kaspersky.com/products-and-services-privacy-policy.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.