Kaspersky VPN Secure Connectiоn for Windows

Innlevering av data under aktivering av programmet

12. oktober 2023

ID 187589

Rettighetshaveren trenger å motta og behandle informasjonen nedenfor for å oppfylle rettighetshaverens og/eller dens partneres forpliktelser om å la brukeren aktivere den kjøpte lisensen for å aktivere programmet som brukes. Slik informasjon kan bli ansett som personopplysninger i henhold til gjeldende lover i bestemte land.

Når du aktiverer det, vil følgende informasjon bli innlevert til og behandlet i rettighetshaverens tjeneste:

  • Authorization godkjenningstoken.
  • Aktiveringskode.
  • MD5-kontrollsummen for serienummeret til hardiskens, hovedkortets og maskinens SID.
  • Brukerens unike ID.

Databehandling og beskyttelse

Rettighetshaveren behandler dataene den mottok fra sluttbrukeren under denne erklæringen i henhold til rettighetshaverens personvernerklæring, som er publisert på: www.kaspersky.com/Products-and-Services-Privacy-Policy.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.