Представяне на данни по време на активирането на приложението

12 октомври 2023 г.

ID 187589

За да изпълните задълженията на Притежателя на правата и/или неговите Партньори спрямо потребителя за активиране на закупения лиценз, за активиране на използваното приложение, Притежателят на правата трябва да получи и обработи информацията, описана по-долу. Такава информация може да се счита за лична според приложимото законодателство в някои държави.

При активиране ще бъде предоставена и обработена следната информация в услугата на Притежателя на правата:

  • Маркер за удостоверяване.
  • Код за активиране.
  • MD5 контролна сума на серийния номер на твърдия диск, дънната платка и SID на машината.
  • Уникален ИД на потребителя.

Обработка и защита на данни

Притежателят на правата обработва данните, получени от крайния потребител по силата на тази Декларация съгласно Политиката за поверителност на Притежателя на правата, публикувана на: www.kaspersky.com/Products-and-Services-Privacy-Policy.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.