Par abonementu

2023. gada 3. oktobris

ID 71345

Abonements nosaka jūsu programmas iestatījumus (abonementa beigu datums un aizsargāto ierīču skaits).

Abonēšanu var veikt, izmantojot pakalpojumu sniedzēju (piemēram, interneta pakalpojumu sniedzēju). Varat pauzēt vai atjaunot abonementu, atjaunot to automātiski vai atcelt. Jūs varat pārvaldīt savu abonementu savā kontā tā pakalpojumu sniedzēja tīmekļa vietnē, kas nodrošina jums abonēšanas pakalpojumu. Atkarībā no pakalpojuma sniedzēja abonēšanas pārvaldības opciju klāsts var atšķirties.

Lai ierīcē aktivizētu abonementu, lietojiet no pakalpojumu sniedzēja saņemto aktivizācijas kodu. Dažos gadījumos aktivizācijas kodu var lejupielādēt un lietot automātiski.

Ja, saņemot abonementu no pakalpojumu sniedzēja, programmā jau ir aktīva cita licence, programma tiks izmantota kopā ar pakalpojumu sniedzēja abonementu. Jūsu pašreizējo licenci var izmantot citā ierīcē, līdz beidzas tās derīgums.

Abonements var būt neierobežots (bez beigu datuma) vai ierobežots (piemēram, līdz vienam gadam). Neierobežoti abonementi tiek automātiski atjaunoti, ja pakalpojumu sniedzējam ir veikta savlaicīga priekšapmaksa. Lai turpinātu lietot programmu pēc ierobežota abonementa beigām, jums ir jāveic darbības, lai abonementu atjaunotu.

Lietojot programmu ar abonementu, ko saņēmāt no pakalpojumu sniedzēja, nevar pievienot rezerves aktivizācijas kodu, lai turpinātu abonementu.

Ja jūs neatjaunojāt abonementu vai pakalpojumu sniedzējs nevarēja automātiski atjaunot abonementu, pēc tā beigām jums var tikt piešķirts pagarinājuma periods abonementa atjaunošanai; pagarinājuma periodā programmas funkcionalitāte ir pieejama. Pēc pagarinājuma perioda beigām programma, iespējams, pārslēgsies uz ierobežotas funkcionalitātes režīmu. Ja pakalpojumu sniedzējs nenodrošina pagarinājuma periodu vai ierobežotas funkcionalitātes režīmu, pēc abonementa beigām neviena programmas funkcija vairs nav pieejama.

Vai šis raksts bija noderīgs?
Ko mēs varam uzlabot?
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.
Paldies jums par atsauksmēm! Jūs palīdzat mums pilnveidoties.