Paziņojums par datu konfidencialitāti tehniskajam atbalstam, izmantojot tērzēšanu, e-pastu un tālruni

INFORMĀCIJA PAR DATU PĀRZINI

Uzņēmums AO Kaspersky Lab, kas atrodas: 39A/3 Leningradskoe Shosse, Moscow 125212, Krievijas Federācija (“Kaspersky”, “Kaspersky Lab”, “KL” vai “mēs”).

Ja jums ir jautājumi par Kaspersky Lab konfidencialitātes praksi vai vēlaties, lai mēs atjauninātu jūsu sniegto informāciju vai preferences, lūdzu, sazinieties ar mums tieši vai ar Kaspersky pārstāvi ES pa e-pastu vai tālruni: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Vācija, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Ar datu aizsardzības speciālistu var sazināties pa pastu vai e-pastu: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Despag-Strasse 3, 85055, Vācija, dpo@kaspersky.com.

KAS IR PRIVĀTIE JEB PERSONAS DATI?

Personas dati ir saistīti ar dzīvu personu, kuru var identificēt pēc šiem datiem. Identificēšanu var veikt, vai nu izmantojot tikai pieejamo informāciju, vai personas datus izmantojot kopā ar jebkuru citu informāciju, kas ir datu pārziņa rīcībā vai pārziņa rīcībā varētu nokļūt. Personas datu apstrādi regulē Vispārīgā datu aizsardzības regula 2016/679 (turpmāk “VDAR”).

KĀDĒĻ MĒS APSTRĀDĀJAM PERSONAS DATUS

Mēs izmantojam jūsu personas datus šādiem mērķiem:

 • Nodrošināt jums atbalsta pakalpojumus.
 • Uzlabot mūsu pakalpojumu kvalitāti un/vai labāk izprast pieprasījumus, salīdzinot ar iepriekšējām tērzēšanām.

PRIVĀTO JEB PERSONAS DATU KATEGORIJAS

Mēs apstrādājam šādas jūsu datu kategorijas:

 • Vārds, uzvārds
 • E-pasta adrese
 • Statiskā IP adrese
 • Saziņas ar klientu apkalpošanas dienestu laiks un datums, izmantojot zvanu, tērzēšanu, e-pastu, biļeti
 • Zvana, tērzēšanas, e-pasta, biļetes satura dati
 • Jūsu tālruņa numurs (tikai gadījumā, ja atbalsts tiek sniegts pa tālruni)
 • Klienta zvanu ieraksti
 • Klienta attālo sesiju ieraksti
 • Augšupielādētie faili
 • Portālam My Kaspersky pievienoto ierīču nosaukumi
 • Aktivizācijas kods, Kaspersky produktu licences numurs
 • Bankas konta numurs, ja pirkums jāapmaksā ar bankas pārskaitījumu
 • Rēķina adrese
 • Kredītkartes pirmie 6 un pēdējie 4 cipari
 • Ar pasūtījumu saistītā informācija no Kaspersky e-veikaliem
 • Valsts un ģeogrāfiskā atrašanās vieta
 • Sociālās multivides lietotājvārdi pakalpojumā Twitter/Facebook/Google Play Store/Apple App Store/Huawei veikals (gadījumā, ja pieprasījumi tiek iesniegti no šīm sociālo tīklu platformām)

Jūsu personas datus mēs iegūstam tieši no jums.

KĀDS IR MŪSU TIESISKAIS PAMATS JŪSU PERSONAS DATU APSTRĀDEI

Mūsu likumīgais pamats jūsu personas datu apstrādei:

 • Apstrāde ir nepieciešama, lai izpildītu līgumu starp Kaspersky un datu subjektu (VDAR 6. panta 1. daļas b) apakšpunkts).
 • Apstrāde ir nepieciešama, atbalsta pakalpojumu izpildei (Leģitīmās intereses, VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunkts).

PERSONAS DATU KOPĪGOŠANA

Mēs varam izpaust jūsu privātos jeb personas datus šādām pusēm:

 • Kaspersky Lab uzņēmumu grupā ar stingrām piekļuves politikas tiesībām.
 • Ārējie atbalsta pakalpojumu sniedzēji.

Jūsu privātie jeb personas dati tiks uzskatīti par stingri konfidenciāliem un tiks kopīgoti tikai ar Pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz mums IT un sistēmu administrēšanas pakalpojumus.

Šādos gadījumos šiem uzņēmumiem ir jāievēro mūsu datu konfidencialitātes un drošības prasības, un tiem nav atļauts izmantot no mums saņemtos personas datus citiem mērķiem.

DATU PĀRSŪTĪŠANA UZ ĀRZEMĒM

Personas datus, ko lietotāji sniedz uzņēmumam Kaspersky Lab, var apstrādāt šādās valstīs, tostarp valstīs ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), par kurām Eiropas Komisija nav lēmusi, ka datu aizsardzības līmenis ir pietiekams: EEZ: Vācija, Nīderlande, Francija, Grieķija; ārpus EEZ: Šveice, Brazīlija, Krievija, ASV.

Uzņēmums Kaspersky Lab ir veicis atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu personas datus saskaņā ar drošības un konfidencialitātes paraugpraksi (papildinformācija https://www.kaspersky.com/global-privacy-policy), tostarp izmantojot Eiropas Komisijas līguma standartklauzulas personas informācijas pārsūtīšanai starp grupas uzņēmumiem (šīs līguma standartklauzulas skatiet, noklikšķinot uz šīs saites), kas nosaka, ka visiem grupas uzņēmumiem ir jāaizsargā personas informācija, kas tiek apstrādāta no EEZ, ievērojot līdzvērtīgus standartus, kas noteikti saskaņā ar ES tiesību aktiem datu aizsardzības jomā.

Ja mēs kopīgojam jūsu personas datus ar trešās puses pakalpojumu sniedzēju ārpus Eiropas Ekonomikas zonas un Šveices (kā detalizēti norādīts sadaļā “Jūsu informācijas kopīgošana”), mēs saskaņā ar līgumu trešās puses pakalpojumu sniedzējam uzliekam pienākumu īstenot atbilstošus drošības pasākumus, lai aizsargātu jūsu informāciju.

CIK ILGI MĒS PATURAM JŪSU PERSONAS DATUS

Mēs paturam jūsu personas datus ne ilgāk kā saprātīgi nepieciešams, lai sasniegtu to apstrādes mērķus.

AUTOMATIZĒTA LĒMUMU PIEŅEMŠANA

Mūsu tehniskais atbalsts neizmanto automatizētu lēmumu pieņemšanu.

JŪSU TIESĪBAS UN JŪSU PERSONAS DATI

Mēs informējam, ka jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz personas datiem, kurus mēs par jums uzturam:

 • Tiesības uz informāciju. Jums ir tiesības saņemt skaidru, pārskatāmu un viegli saprotamu informāciju par to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus, un par jūsu tiesībām.
 • Tiesības uz piekļuvi. Jums ir tiesības pieprasīt informāciju par to, kā mēs izmantojam jūsu personas datus. Turklāt jūs varat pieprasīt saņemt kopiju par personas datiem, kurus mēs apstrādājam par jums, un pārbaudīt, vai mēs attiecīgos personas datus apstrādājam likumīgi.
 • Tiesības uz labojumiem. Jūs varat pieprasīt labot personas datus, ko mēs apstrādājam par jums.
 • Tiesības uz dzēšanu (tiesības tikt aizmirstam). Šīs tiesības jums ļauj mums lūgt dzēst vai noņemt personas datus, ja nav pamatota iemesla, piemēram, likumā noteiktie glabāšanas periodi, lai mēs turpinātu attiecīgo datu apstrādi.
 • Tiesības uz apstrādes ierobežošanu. Šīs tiesības jums ļauj lūgt mums apturēt jūsu personas datu apstrādi, piemēram, ja vēlaties, lai mēs noskaidrotu attiecīgo datu precizitāti vai apstrādes iemeslu.
 • Tiesības uz datu pārnesamību. Ciktāl jūsu personas datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai līgumu (VDAR 6. panta 1. daļas a) un b) apakšpunkts), jūs varat pieprasīt saņemt personas datus, ko esat mums sniedzis, strukturētā veidā, vispārēji izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī lūgt personas datu pārsūtīšanu citam pārzinim.
 • Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret jūsu personas datu apstrādi, pamatojoties uz savu konkrēto situāciju, atbilstīgi VDAR 6. panta 1. daļas f) apakšpunktam (datu apstrāde leģitīmo interešu nolūkos). Ja jūs iebilstat, mēs vairs neapstrādāsim jūsu personas datus, ja vien mēs nevarēsim demonstrēt pārliecinošus leģitīmus iemeslus apstrādei, kas ir svarīgāka par jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām, vai arī tiesībpamatotu prasījumu izvirzīšanai, īstenošanai vai aizstāvībai.
 • Tiesības atsaukt piekrišanu uz datu aizsardzību. Ja sniedzāt mums savu piekrišanu jūsu personas datu apstrādei, jūs jebkurā laikā varat atsaukt piekrišanu, un tā būs spēkā turpmāk. Tas neietekmē jūsu personas datu apstrādes likumību pirms piekrišanas atsaukšanas.
 • Tiesības iesniegt sūdzību. Jums ir tiesības sazināties ar savas valsts datu aizsardzības iestādi, lai iesniegtu sūdzību par mūsu datu aizsardzības un konfidencialitātes praksi.

KĀ IZMANTOT SAVAS TIESĪBAS

Ja vēlaties izmantot šīs tiesības, jebkurā laikā drīkstat sazināties ar mums tieši vai sazināties ar mūsu pārstāvi ES: Kaspersky Labs GmbH, Ingolstadt, Vācija, info@kaspersky.de, +49 (0) 841 98 18 90.

Pamatā piekļuve personas datiem (vai citu savu tiesību izmantošana) ir bez maksas.

Mums var būt nepieciešams no jums lūgt konkrētu informāciju, lai palīdzētu mums apstiprināt jūsu identitāti un nodrošināt jūsu tiesības piekļūt jūsu personas datiem (vai izmantot jebkuras citas jūsu tiesības). Tas ir drošības pasākums, lai nodrošinātu, ka personas dati netiek izpausti nevienai personai, kurai nav tiesību tos saņemt. Mēs varam arī sazināties ar jums, lai lūgtu papildu informāciju saistībā ar jūsu pieprasījumu, lai paātrinātu mūsu atbildi.

Mēs cenšamies atbildēt uz visiem likumīgi pamatotajiem pieprasījumiem viena mēneša laikā. Dažkārt atbildes laiks var pārsniegt mēnesi, ja jūsu pieprasījums ir īpaši komplekss vai arī esat iesniedzis vairākus pieprasījumus. Šādā gadījumā mēs par to jums paziņosim un sniegsim aktuālāko informāciju.

SŪDZĪBAS

Ja vēlaties iesniegt sūdzību par šo datu aizsardzības paziņojumu vai mūsu praksi saistībā ar jūsu personas datiem, lūdzu, sazinieties ar mums.

Ja uzskatāt, ka ar jums saistīto personas datu apstrāde pārkāpj spēkā esošos datu aizsardzības likumus, jums ir tiesības jebkurā laikā iesniegt sūdzību kompetentajai uzraudzības iestādei. Kompetentā uzraudzības iestāde, kura var izskatīt jūsu sūdzību, ir atkarīga no jūsu dzīvesvietas valsts.