Kaspersky VPN Secure Connectiоn for Windows

Om varslinger

12. oktober 2023

ID 127048

Programvarslinger er popup-vinduer som informerer deg om hendelser i driften av programmet.

Varslinger er delt inn i to kategorier, basert på hvor viktig hendelsen er:

  • Viktig varsling. Varsler deg om at programmet ikke kunne utføre en viss handling, og om at det kreves hjelp fra deg. Varslingsvinduet inneholder informasjon om en hendelse og anbefalinger om hva du bør gjøre. For eksempel kan varslingsvinduet informere deg om at en sikker tilkobling ikke kunne opprettes fordi en tilkobling til den valgte stedet av VPN-serveren ikke er tilgjengelig. Hvis dette er tilfelle, ber programmet deg om å endre stedet til VPN-serveren, eller vente på at en tilkobling til gjeldende sted blir tilgjengelig igjen. Vinduer med viktige varslinger har en gul ramme.
  • Informasjonsvarsling. Varsler deg om at programmet utførte en bestemt handling. For eksempel at programmet opprettet en sikker tilkobling eller koblet til My Kaspersky. I dette tilfellet kreves det ingen bestemte handlinger fra deg. Vinduer med informasjonsvarsler har en grønn ramme.

Visning av varslinger er aktivert som standard. Du kan deaktivere visningen av alle varsler i varslingsvinduet eller konfigurere visningen av varsler i vinduet for programinnstillinger.

Informasjonen i et varsel er relevant på tidspunktet varselet vises.

I Windows 8 eller nyere operativsystemer vises ikke varslinger fra Kaspersky VPN Secure Connection hvis et Fluent Design-program er åpnet i fullskjermmodus.

Om visning av varsler i spillmodus og Ikke forstyrr-modus

Hvis Kaspersky VPN Secure Connection er installert på enheten din sammen med Kaspersky-programmet der spillmodus eller Ikke forstyrr-modus er aktivert, vil ikke Kaspersky VPN Secure Connection-varsler vises når du arbeider med et program i fullskjermmodus, spille et spill, chatte via videosamtale eller se en film. Etter at du har gått ut av spillmodus eller Ikke forstyrr-modus, vil Kaspersky VPN Secure Connection bruke oppgavelinjens varslingsområde til å vise en melding om enhver hendelse som skjedde mens du var opptatt. Varsling om en hendelse som ikke lenger er relevant vil ikke vises.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.