Thông tin về các thông báo

12 Tháng Mười, 2023

ID 127048

Thông báo của ứng dụng là các cửa sổ hiện lên thông báo cho bạn về những sự kiện trong thời gian hoạt động của ứng dụng.

Các thông báo được chia thành hai hạng mục dựa trên tầm quan trọng của sự kiện:

  • Thông báo quan trọng. Thông báo cho bạn rằng ứng dụng không thể thực hiện một hành động nhất định và yêu cầu sự giúp đỡ của bạn. Cửa sổ thông báo chứa thông tin về một sự kiện và các khuyến nghị về việc cần làm. Ví dụ như cửa sổ thông báo có thể thông báo với bạn rằng không thể thiết lập một kết nối bảo mật bởi vì một kết nối tới vị trí của máy chủ VPN được lựa chọn không khả dụng. Nếu gặp trường hợp này, ứng dụng sẽ nhắc bạn thay đổi vị trí của máy chủ VPN, hoặc chờ đến khi một kết nối trong vị trí hiện tại khả dụng lại. Cửa sổ thông báo quan trọng có khung màu vàng.
  • Thông báo thông tin. Thông báo cho bạn rằng ứng dụng đã thực hiện thành công một hành động cụ thể. Ví dụ, ứng dụng đã thiết lập một kết nối bảo mật hoặc kết nối đến My Kaspersky. Trong trường hợp này, bạn không cần phải thực hiện bất kỳ hành động nào. Cửa sổ thông báo thông tin có khung màu xanh lục.

Việc hiển thị thông báo được bật theo mặc định. Bạn có thể tắt tính năng hiển thị tất cả thông báo trong cửa sổ thông báo hoặc thiết lập việc hiển thị thông báo trong cửa sổ cấu hình ứng dụng.

Thông tin trong một thông báo chỉ liên quan tại thời điểm thông báo này được hiển thị.

Trong Windows 8 hoặc các hệ điều hành mới hơn, thông báo của Kaspersky VPN Secure Connection sẽ không được hiển thị nếu một ứng dụng Fluent Design được mở ra trong chế độ toàn màn hình.

Thông tin về hiển thị thông báo ở Chế độ game và Chế độ Không làm phiền

Nếu Kaspersky VPN Secure Connection được cài đặt trên thiết bị của bạn cùng với ứng dụng Kaspersky có Chế độ game hoặc Chế độ Không làm phiền được bật, thông báo của Kaspersky VPN Secure Connection sẽ không được hiển thị khi bạn đang làm việc với mọi ứng dụng ở chế độ toàn màn hình, chơi game, trò chuyện qua cuộc gọi video hoặc xem phim. Sau khi thoát Chế độ game hoặc Chế độ Không làm phiền, Kaspersky VPN Secure Connection sẽ sử dụng khu vực thông báo trên thanh tác vụ để hiển thị thông báo liên quan đến bất kỳ sự kiện nào xảy ra khi bạn đang bận. Sẽ không hiển thị thông báo về một sự kiện không còn liên quan nữa.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.