Informacje o powiadomieniach

2 października 2023

ID 127048

Powiadomienia aplikacji to okna wyskakujące, które informują o zdarzeniach występujących podczas działania aplikacji.

Powiadomienia są podzielone na dwie kategorie w zależności od priorytetu zdarzenia:

  • Ważne powiadomienie. Informuje ono, że aplikacja nie była w stanie wykonać określonego działania i wymagana jest interwencja użytkownika. Okno powiadomienia zawiera informacje o zdarzeniu oraz zalecenia dotyczące działań, jakie należy wykonać. Na przykład okno powiadomienia może informować, że nie można było nawiązać bezpiecznego połączenia, ponieważ połączenie z wybraną lokalizacją serwera VPN nie jest dostępne. W takiej sytuacji aplikacja wyświetli pytanie o zmianę lokalizacji serwera VPN lub zaczekanie na połączenie w bieżącej lokalizacji, w której stanie się ono ponownie dostępne. Okna ważnych powiadomień posiadają żółtą ramkę.
  • Powiadomienie informacyjne. Informuje użytkownika, że aplikacja pomyślnie wykonała określone działanie. Na przykład, aplikacja nawiązała bezpieczne połączenie lub połączyła się z My Kaspersky. W tym przypadku nie jest wymagane wykonanie żadnych określonych działań ze strony użytkownika. Okna powiadomień informacyjnych posiadają zieloną ramkę.

Domyślnie wyświetlanie powiadomień jest włączone. Możesz wyłączyć wyświetlanie wszystkich powiadomień w oknie powiadomienia lub skonfigurować wyświetlanie powiadomień w oknie ustawień aplikacji.

Informacje w powiadomieniu są odpowiednie w momencie wyświetlenia powiadomienia.

W systemie operacyjnym Windows 8 lub nowszym powiadomienia programu Kaspersky VPN Secure Connection nie są wyświetlane, jeśli aplikacja Fluent Design jest otwarta w trybie pełnoekranowym.

Informacje o wyświetlaniu powiadomień w trybie Gra i trybie Nie przeszkadzać

Jeśli program Kaspersky VPN Secure Connection jest zainstalowany na twoim urządzeniu wraz z aplikacją Kaspersky, w której włączony jest tryb Gra lub tryb Nie przeszkadzać, powiadomienia Kaspersky VPN Secure Connection nie będą wyświetlane podczas pracy z jakąkolwiek aplikacją w trybie pełnoekranowym, podczas grania w grę, rozmowy wideo lub oglądania filmu. Po wyjściu z trybu Gry lub trybu Nie przeszkadzać Kaspersky VPN Secure Connection użyje obszaru powiadomień paska zadań do wyświetlenia wiadomości dotyczącej dowolnego zdarzenia, które wystąpiło, gdy użytkownik był zajęty. Powiadomienie o zdarzeniu, które nie jest już aktualne, nie zostanie wyświetlone.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.