Wyłączanie połączenia VPN dla poszczególnych aplikacji

28 września 2023

ID 260305

Aby wybrać aplikacje, które będą łączyć się z Internetem bez korzystania z VPN:

  1. Otwórz aplikację Kaspersky.
  2. Przejdź do VPN > Ustawienia .
  3. Dotknij opcję Dzielone tunelowanie i włącz przełącznik w górnym rogu, aby włączyć tę funkcję.
  4. Aby znaleźć aplikację, dla której chcesz wyłączyć VPN, dotknij ikony wyszukiwania i zacznij wpisywać nazwę aplikacji w pasku wyszukiwania.
  5. Dotknij przełącznika, aby wyłączyć połączenie VPN dla tej aplikacji.

    Możesz także wyłączyć połączenie VPN dla poszczególnych aplikacji, dotykając przełącznika obok aplikacji na liście aplikacji wyświetlanej po otwarciu Dzielonego tunelowania.

  6. Aby wyłączyć połączenie VPN dla wszystkich aplikacji na liście, dotknij przycisku Wyłącz dla wszystkich.

Jeśli zmienisz ustawienia dzielonego tunelowania podczas połączenia z VPN, musisz ponownie połączyć się z VPN, aby zastosować nowe ustawienia.

Kaspersky VPN przedkłada Dzielone tunelowanie nad Inteligentną ochronę. Oznacza to, że jeśli wyłączysz połączenie VPN dla aplikacji w Dzielonym tunelowaniu, ale także skonfigurujesz Inteligentną ochronę w celu zabezpieczenia połączenia tej aplikacji, Kaspersky VPN zignoruje ustawienie Inteligentnej ochrony i zezwoli aplikacji na połączenie bez korzystania z VPN.

Jeśli włączone są zarówno Kill Switch, jak i Dzielone tunelowanie, aplikacje z wyłączonym połączeniem VPN w Dzielonym tunelowaniu nie będą korzystać z VPN. W przypadku wszystkich innych aplikacji Kill Switch odetnie połączenie internetowe, jeśli połączenie VPN zostanie przerwane.

Czy ten artykuł był pomocny?
Co możemy zrobić lepiej?
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.
Dziękujemy za opinię! Dzięki niej możemy stawać się lepsi.