Tắt kết nối VPN đối với từng ứng dụng

28 Tháng Chín, 2023

ID 260305

Để chọn các ứng dụng sẽ kết nối với internet không dùng VPN:

  1. Mở ứng dụng Kaspersky.
  2. Chuyển đến VPN > Cài đặt.
  3. Chạm vào Phân tách kênh truyền tải và bật nút gạt ở góc trên để bật tính năng này.
  4. Để tìm ứng dụng muốn tắt VPN, hãy chạm vào biểu tượng tìm kiếm, sau đó nhập tên ứng dụng vào thanh tìm kiếm.
  5. Chạm vào nút gạt để tắt kết nối VPN đối với ứng dụng này.

    Bạn cũng có thể tắt kết nối VPN cho từng ứng dụng bằng cách nhấn vào nút gạt nằm cạnh ứng dụng trong danh sách ứng dụng xuất hiện khi bạn mở tính năng Phân tách kênh truyền tải.

  6. Để tắt kết nối VPN cho mọi ứng dụng trong danh sách, hãy chạm vào nút Tắt đối với tất cả.

Nếu bạn thay đổi các tùy chọn cài đặt của tính năng Phân tách kênh truyền tải trong khi đang kết nối với VPN, bạn cần kết nối lại với VPN để áp dụng cài đặt mới.

Kaspersky VPN sẽ ưu tiên tính năng Phân tách kênh truyền tải hơn tính năng Bảo vệ thông minh. Điều này có nghĩa là nếu bạn tắt kết nối VPN cho một ứng dụng trong tính năng Phân tách kênh truyền tải và đồng thời cũng điều chỉnh tính để tính năng Bảo vệ thông minh bảo mật kết nối của ứng dụng đó, Kaspersky VPN sẽ bỏ qua tuỳ chọn cài đặt của tính năng Bảo vệ thông minh và cho phép ứng dụng kết nối mà không sử dụng VPN.

Nếu cả Kill Switch và Phân tách kênh truyền tải đều bật, ứng dụng bị tắt kết nối VPN trong Phân tách kênh truyền tải sẽ không sử dụng VPN. Đối với tất cả các ứng dụng khác, Kill Switch sẽ ngắt kết nối internet nếu VPN bị mất kết nối.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.