Onemogućavanje VPN veze za pojedinačne aplikacije

28. septembar 2023.

ID 260305

Da biste odabrali aplikacije koje će se povezati sa internetom bez korišćenja VPN-a:

  1. Otvorite Kaspersky aplikaciju.
  2. Pođite do VPN > Postavke .
  3. Dodirnite Razdeljeno tunelovanje i postavite prekidač u gornjem uglu na uključeno kako biste uključili funkciju.
  4. Dodirnite ikonu pretrage i počnite da unosite naziv aplikacije u traku za pretragu kako biste pronašli aplikaciju za koju želite da onemogućite VPN.
  5. Dodirnite prekidač kako biste onemogućili VPN vezu za ovu aplikaciju.

    VPN vezu možete onemogućiti i za pojedinačne aplikacije tako što ćete dodirnuti prekidač pored aplikacije na listi koja se pojavljuje kada otvorite Razdeljeno tunelovanje.

  6. Dodirnite dugme Onemogući za sve kako biste onemogućili VPN vezu za sve aplikacije na listi.

Ako promenite podešavanja razdeljenog tunelovanja dok ste povezani sa VPN-om, morate se ponovo povezati sa VPN-om da biste primenili nove postavke.

Kaspersky VPN daje prioritet Razdeljenom tunelovanju u odnosu na Pametnu zaštitu. To znači da ukoliko onemogućite VPN vezu za aplikaciju u Razdeljenom tunelovanju, ali konfigurišete i Pametnu zaštitu kako biste obezbedili vezu te aplikacije, Kaspersky VPN ignoriše postavku Pametne zaštite i dozvoljava aplikaciji da se poveže bez upotrebe VPN protokola.

Ukoliko su uključeni i Taster za prekid i Razdeljeno tunelovanje, aplikacije kojima je onemogućena VPN veza unutar komponente Razdeljeno tunelovanje neće koristiti VPN. Za sve druge aplikacije, Taster za prekid će prekinuti Internet vezu ukoliko se VPN isključi.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.