Inaktivera en VPN-anslutning för enskilda appar

28 september 2023

ID 260305

Så här väljer du appar som ansluter till internet utan att använda VPN:

  1. Öppna Kaspersky-appen.
  2. Gå till VPN > Inställningar.
  3. Tryck på Delade tunnlar och aktivera reglaget i det övre hörnet när du vill aktivera funktionen.
  4. Du hittar en app som du vill inaktivera VPN för genom att trycka på sökikonen och börja skriva namnet på appen i sökfältet.
  5. Tryck på växlingsknappen för att inaktivera VPN-anslutningen för den här appen.

    Du kan också inaktivera VPN-anslutningen för enskilda appar genom att trycka på växlingsknappen bredvid appen i listan över appar som visas när du öppnar Delade tunnlar.

  6. Inaktivera VPN-anslutningen för alla appar i listan genom att trycka på Inaktivera för alla.

Om du ändrar inställningarna för delade tunnlar medan du är ansluten till VPN, måste du återansluta till VPN för att verkställa de nya inställningarna.

Kaspersky VPN prioriterar delade tunnlar över Smart skydd. Det betyder att om du inaktiverar VPN-anslutningen för en app i Delade tunnlar men också konfigurerar Smart skydd för att skydda appens anslutning, ignorerar Kaspersky VPN inställningen för Smart skydd och tillåter att appen ansluter utan att använda VPN.

Om både Kill Switch och Delade tunnlar är på använder appar med en inaktiverad VPN-anslutning i Delade tunnlar inte VPN. För alla andra appar bryter Kill Switch internetanslutningen om VPN-anslutningen bryts.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.