Analiziranje loše konfigurisanih postavki

28. septembar 2023.

ID 218370

Kada koristite vaš uređaj, postavke operativnog sistema mogu da se promene kao rezultat vaših akcija ili akcija aplikacija koje pokrećete. Promenom tih postavki one mogu postati loše konfigurisane te mogu predstavljati rizik po bezbednost uređaja. Na primer, ukoliko nisu postavljeni PIN ili lozinka za zaključavanje ekrana, drugi ljudi mogu da pristupe podacima na vašem uređaju.

Obaveštenja o loše konfigurisanim postavkama operativnog sistema mogu se podeliti na dva tipa:

  • Obaveštenja o upozorenjima. Postavke utiču na bezbednost operativnog sistema i jednaka su ranjivostima.
  • Obaveštenja o preporukama. Savetuje se da popravite postavke kako biste poboljšali bezbednost operativnog sistema.

Analiz. loše konfig. postavki bar jednom dnevno traže loše konfigurisane postavke operativnog sistema. Ukoliko funkcija otkrije loše konfigurisane postavke u operativnom sistemu, zatražiće se od vas da ih popravite kako biste vratili bezbednost operativnog sistema u prethodno stanje.

Informacije o otkrivenim slabim postavkama prikazuju se u odeljku Analiz. loše konfig. postavki slabih postavki glavnog ekrana aplikacije. Dodirnite ovaj odeljak i otvorite ga kako biste izvršili sledeće akcije:

Sakrili loše konfigurisane postavke ukoliko ne želite da ih popravite.

U ovom odeljku

Popravljanje loše konfigurisanih postavki

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.