สแกนการตั้งค่าที่ไม่รัดกุม

28 กันยายน 2566

ID 218370

เมื่อคุณกำลังใช้อุปกรณ์ของคุณ การตั้งค่าระบบปฏิบัติการสามารถเปลี่ยนได้เนื่องจากผลของการดำเนินการ หรือการดำเนินการของแอปที่คุณใช้ การตั้งค่าที่คาดเดาง่ายที่เปลี่ยนแล้วอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ของคุณ เช่น ถ้า PIN หรือรหัสผ่านหน้าจอล็อกไม่ได้ตั้งไว้ในอุปกรณ์ บุคคลอื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณได้

การแจ้งเตือนเกี่ยวกับการตั้งค่าที่คาดเดาง่ายของระบบปฏิบัติการสามารถแบ่งเป็นสองประเภท:

  • การแจ้งคำเตือน การตั้งค่ามีผลต่อความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการและทำให้เกิดช่องโหว่
  • การแจ้งเตือนแนะนำ ขอแนะนำให้คุณแก้ไขการตั้งค่าเพื่อปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ

สแกนการตั้งค่าที่ไม่รัดกุมจะค้นหาการตั้งค่าที่คาดเดาง่ายของระบบปฏิบัติการอย่างน้อยวันละครั้ง ถ้าตรวจพบการตั้งค่าที่คาดเดาง่ายในระบบปฏิบัติการ แอปจะขอให้คุณแก้ไขเพื่อคืนค่าข้อมูลการรักษาความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ

ข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าที่คาดเดาได้ง่ายที่ตรวจพบจะแสดงในส่วนสแกนการตั้งค่าที่ไม่รัดกุมในหน้าจอหลักของแอป แตะส่วนนี้และเปิดเพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

ซ่อนการตั้งค่าที่คาดเดาง่ายถ้าคุณไม่ต้องการแก้ไข

ในส่วนนี้

การแก้ไขการตั้งค่าที่คาดเดาง่าย

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง