Genomsökning efter svaga inställningar

28 september 2023

ID 218370

När du använder enheten kan operativsystemets inställningar ändras till följd av dina åtgärder eller de åtgärder som utförs i de appar du använder. De ändrade svaga inställningarna kan utgöra en risk för din enhets säkerhet. Exempelvis, om en PIN-kod eller ett lösenord inte ställs in på enheten kan andra personer få åtkomst till data på din enhet.

Meddelanden om svaga inställningar i operativsystemet kan delas in i två typer:

  • Varningsmeddelanden. Inställningarna påverkar operativsystemets säkerhet och motsvarar sårbarheter.
  • Rekommendationsmeddelanden. Du rekommenderas att åtgärda inställningarna för att förbättra operativsystemets säkerhet.

Genomsökning efter svaga inställningar söker efter klena inställningar i operativsystemet minst en gång om dagen. Om det upptäcker svaga inställningar i operativsystemet uppmanas du att åtgärda dessa för att återställa operativsystemets säkerhet.

Information om identifierade svaga inställningar visas i avsnittet Genomsökning efter svaga inställningar på appens huvudskärm. Tryck på det här avsnittet och öppna det för att utföra följande åtgärder:

Dölj svaga inställningar om du inte vill åtgärda dem.

I det här avsnittet

Åtgärda svaga inställningar

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.