Tillhandahållande av information

16 september 2019

ID 144975

Det här avsnittet innehåller information om de specifika data som du tillhandahåller Kaspersky. Underavsnittet Spara data till programmet – användarrapport innehåller uppgifter som är lagrade lokal på din dator och som inte skickas till Kaspersky.

I detta hjälpavsnitt

Tillhandahållande av data i enlighet med slutanvändaravtalet inom den Europeiska unionen

Tillhandahållande av data i enlighet med slutanvändaravtalet utanför den Europeiska unionen

Tillhandahållande av data till Kaspersky Security Network

Spara data till programmet – användarrapport

Spara data till teknisk support

Om användandet av detta program i Europeiska unionen

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.