دسترسی به اطلاعات

16 سپتامبر 2019

ID 144975

این قسمت حاوی اطلاعاتی است درباره داده‌های مشخصی که به Kaspersky ارائه می‌دهید. قسمت فرعی گزارش عملیات ذخیره داده در برنامه حاوی اطلاعاتی است که به صورت محلی در رایانه شما ذخیره می‌شود و به Kaspersky ارسال نمی‌گردد.

در این بخش راهنما

ارائه داده‌ها بر اساس توافقنامه مجوز کاربر نهایی خارج از قلمرو اتحادیه اروپا

ارائه داده‌ها بر اساس توافقنامه مجوز کاربر نهایی در قلمرو اتحادیه اروپا

تامین اطلاعات به Kaspersky Security Network

گزارش عملیات ذخیره داده در برنامه

ذخیرۀ داده‌ها برای پشتیبانی فنی

درباره استفاده از این برنامه در کشورهای اتحادیه اروپا

آیا این مقاله به نظرتان مفید بود؟
چه چیزی را می‌توانیم بهبود ببخشیم؟
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.
از بازخورد شما سپاسگزاریم! با این کار کمک می‌کنید که بهتر شویم.