เบราว์เซอร์ที่รองรับ:

28 กันยายน 2566

ID 71828

การเรียกดูอย่างปลอดภัยจะตรวจสอบเว็บไซต์เฉพาะใน Google Chrome และ Firefox เท่านั้น

ฟีเจอร์นี้อาจทำงานกับเบราว์เซอร์ที่ติดตั้งไว้แล้วของอุปกรณ์บางอย่าง เช่น Samsung Internet ในอุปกรณ์ Samsung และ Huawei Browser ในอุปกรณ์ Huawei เบราว์เซอร์อื่น ๆ ไม่รองรับ

หากต้องการใช้การเรียกดูอย่างปลอดภัยขณะท่องอินเทอร์เน็ต ให้ตั้งค่า Google Chrome หรือ Firefox เป็นเบราว์เซอร์ค่าเริ่มต้น

เมื่อเปิดใช้งานการเรียกดูอย่างปลอดภัย ระบบจะตรวจสอบเบราว์เซอร์ค่าเริ่มต้นโดยอัตโนมัติ หากเบราว์เซอร์ที่รองรับตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ตั้งค่าเป็นค่าเริ่มต้นในปัจจุบัน แอปจะแจ้งให้คุณเปลี่ยนเบราว์เซอร์เริ่มต้นเป็นเบราว์เซอร์ที่รองรับ

หากคุณไม่ต้องการเปลี่ยนเบราว์เซอร์ค่าเริ่มต้น ให้เปิดหนึ่งในเบราว์เซอร์ที่รองรับแยกต่างหาก เพื่อให้ใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในอินเทอร์เน็ตได้อย่างปลอดภัย คุณสามารถเบราว์เซอร์ที่รองรับได้จากส่วนคุณลักษณะทั้งหมดของแอป Kaspersky โดยแตะ การเรียกดูอย่างปลอดภัย > เปิดเบราว์เซอร์ หรือแตะแอป Chrome ในเมนูแอปของอุปกรณ์

ในอุปกรณ์ Huawei ที่ไม่มีบริการของ Google ให้ตั้งค่า Huawei Browser เป็นเบราว์เซอร์ค่าเริ่มต้นของคุณเพื่อใช้การเรียกดูอย่างปลอดภัย

วิธีการตั้งค่าเบราว์เซอร์ค่าเริ่มต้น

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง