Поддържани браузъри

28 септември 2023 г.

ID 71828

Функцията „Безопасно сърфиране“ проверява уеб сайтове само в Google Chrome и Firefox.

Тази функция може също да работи с предварително инсталирани браузъри на някои устройства, като например Samsung Internet на устройство Samsung и браузъра Huawei на устройства Huawei. Други браузъри не се поддържат.

За да използвате функцията „Безопасно сърфиране“, докато сте в интернет, задайте Google Chrome или Firefox като браузър по подразбиране.

Когато функцията „Безопасно сърфиране“ е активна, тя автоматично проверява браузъра по подразбиране. Ако един от поддържаните браузъри не е зададен като браузър по подразбиране, приложението Ви подканва да промените браузъра по подразбиране на един от поддържаните.

Ако не искате да сменяте браузъра по подразбиране, стартирайте Google Chrome отделно, за да използвате безопасно Вашите лични данни в интернет. Можете да стартирате Google Chrome от раздел Всички функции на приложението Kaspersky като натиснете Безопасно сърфиране > Отвори браузъра или като натиснете върху иконата на браузъра в менюто с приложения на устройството.

На устройства на Huawei без услуги на Google задайте браузъра Huawei като браузър по подразбиране, за да използвате функцията „Безопасно сърфиране“.

Как се задава браузър по подразбиране

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.