วิธีการคัดลอกข้อมูลจากฮาร์ดไดรฟ์ที่เสียหาย

30 พฤศจิกายน 2564

ID 156130

หากสภาพของฮาร์ดไดรฟ์หนึ่งตัวหรือมากกว่าในคอมพิวเตอร์ของคุณแย่ลงและการจัดเก็บข้อมูลในไดรฟ์ไม่ปลอดภัยอีกต่อไป Kaspersky Security Cloud จะแจ้งเตือนคุณและเสนอให้คัดลอกข้อมูลจากไดรฟ์เหล่านี้ไปยังสื่ออื่นๆ

การคัดลอกข้อมูลของคุณจากฮาร์ดไดรฟ์ที่เสียหายไปยังฮาร์ดไดรฟ์ที่ดี:

 1. ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าสภาพฮาร์ดไดรฟ์แย่ลง ให้คลิกปุ่ม เรียนรู้เพิ่มเติม ในหน้าต่างการแจ้งเตือน

   หน้าต่าง ตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์ จะเปิดขึ้น

  • คลิกปุ่ม คัดลอกข้อมูล ในหน้าต่าง ตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์
 2. ในหน้าต่าง คัดลอกข้อมูลสำคัญ ที่เปิดขึ้น ให้คลิกปุ่ม เริ่ม

  หน้าต่าง เลือกพื้นที่เก็บข้อมูล จะเปิดขึ้น

 3. ในหน้าต่าง เลือกพื้นที่เก็บข้อมูล ให้เลือกฮาร์ดไดรฟ์ที่ดีเพื่อคัดลอกข้อมูลจากไดรฟ์ที่เสียหาย
 4. คลิกปุ่ม ถัดไป

  หน้าต่าง เลือกไฟล์และโฟลเดอร์ที่ต้องการคัดลอก จะเปิดขึ้น

 5. ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
  • ลากและวางไฟล์จาก Windows Explorer ไปยังพื้นที่ที่ไฮไลต์ของหน้าต่าง เลือกไฟล์และโฟลเดอร์ที่ต้องการคัดลอก
  • คลิกลิงก์ เลือกจากรายการ

   ในหน้าต่าง Explorer ที่เปิดขึ้น คุณสามารถเลือกไฟล์และโฟลเดอร์ที่จะคัดลอกไปยังฮาร์ดไดรฟ์ที่ดี

 6. หลังจากเพิ่มไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดที่คุณต้องการคัดลอกไปยังรายการ ให้คลิกปุ่ม ถัดไป

  ในหน้าต่าง กำลังสร้างโฟลเดอร์เพื่อคัดลอกข้อมูล จะเปิดขึ้น

 7. ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
  • คลิกปุ่ม ถัดไป เพื่อสร้างโฟลเดอร์ใหม่บนฮาร์ดไดรฟ์ที่ดีที่เลือกและคัดลอกไฟล์และโฟลเดอร์มาจากไดรฟ์ที่เสียหาย
  • คลิกปุ่ม เปลี่ยน เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่มีอยู่บนไดรฟ์ที่ดีและคัดลอกไฟล์และโฟลเดอร์มาจากไดรฟ์ที่เสียหาย
 8. ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากไดรฟ์ที่ดีที่เลือกมีพื้นที่เพียงพอที่จะคัดลอกไฟล์และโฟลเดอร์ที่เลือก ให้คลิกปุ่ม ถัดไป เพื่อเริ่มคัดลอก
  • หากไดรฟ์ที่ดีที่เลือกมีพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะคัดลอกไฟล์และโฟลเดอร์ที่เลือก ให้คลิกปุ่ม ย้อนกลับ เพื่อเลือกไดรฟ์ที่ดีอื่นและลองอีกครั้ง
 9. เมื่อคัดลอกเสร็จแล้ว ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • ในการเปิดโฟลเดอร์ที่มีไฟล์ที่คัดลอกจากฮาร์ดไดรฟ์ที่เสียหาย ให้คลิกปุ่ม เปิดโฟลเดอร์
  • ในการปิดหน้าต่าง ให้คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น

การคัดลอกข้อมูลของคุณจากฮาร์ดไดรฟ์ที่เสียหายไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์ของ Dropbox:

 1. ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากคุณได้รับการแจ้งเตือนว่าสภาพฮาร์ดไดรฟ์แย่ลง ให้คลิกปุ่ม เรียนรู้เพิ่มเติม ในหน้าต่างการแจ้งเตือน

   หน้าต่าง ตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์ จะเปิดขึ้น

  • คลิกปุ่ม คัดลอกข้อมูล ในหน้าต่าง ตรวจสอบสภาพฮาร์ดไดรฟ์
 2. ในหน้าต่าง คัดลอกข้อมูลสำคัญ ที่เปิดขึ้น ให้คลิกปุ่ม เริ่ม

  หน้าต่าง เลือกพื้นที่เก็บข้อมูล จะเปิดขึ้น

 3. ในหน้าต่าง เลือกพื้นที่เก็บข้อมูล ให้เลือกพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์ของ Dropbox

  คุณยังสามารถดำเนินการหนึ่งในต่อไปนี้:

  • หากพื้นที่จัดเก็บข้อมูลไม่ได้ใช้งานอยู่ ให้คลิกปุ่ม เปิดใช้งาน
  • ในการปิดใช้งานพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ให้คลิกลิงก์ ลบพื้นที่จัดเก็บข้อมูล
 4. คลิกปุ่ม ถัดไป

  หน้าต่าง กำลังคัดลอกข้อมูล จะเปิดขึ้น

 5. ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งต่อไปนี้:
  • ลากและวางไฟล์จาก Windows Explorer ไปยังพื้นที่ที่ไฮไลต์ของหน้าต่าง กำลังคัดลอกข้อมูล
  • คลิกลิงก์ เลือกจากรายการ

   ในหน้าต่าง Explorer ที่เปิดขึ้น คุณสามารถเลือกไฟล์และโฟลเดอร์ที่จะคัดลอกไปยังพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์ของ Dropbox

 6. หลังจากเพิ่มไฟล์และโฟลเดอร์ทั้งหมดที่คุณต้องการคัดลอกไปยังรายการ ให้คลิกปุ่ม เริ่มการสำรองข้อมูล

  การคัดลอกข้อมูลจะเริ่มต้นขึ้น

 7. เมื่อคัดลอกเสร็จแล้ว ให้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:
  • หากการสำรองข้อมูลเสร็จสมบูรณ์แล้ว ให้คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น เพื่อปิดหน้าต่าง
  • หากแอปพลิเคชันแจ้งเตือนคุณว่าการสำรองข้อมูลล้มเหลว ให้เพิ่มพื้นที่ว่างในพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางออนไลน์และลองอีกครั้ง

มีข้อจำกัดเกี่ยวกับ การคัดลอกข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในระบบคลาวด์ OneDrive

ดูเพิ่ม:

การสำรองและคืนค่าข้อมูล

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง