Cách kiểm tra xem dữ liệu của bạn có khả năng bị truy cập công khai hay không

30 Tháng Mười Một, 2021

ID 156404

Để kiểm tra xem dữ liệu của bạn có khả năng bị truy cập công khai hay không:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Nhấn nút Bảo vệ quyền riêng tư.

  Cửa sổ Bảo vệ quyền riêng tư sẽ được mở ra.

 3. Hãy chọn mục Kiểm tra tài khoản.

  Cửa sổ Kiểm tra tài khoản sẽ mở ra.

 4. Nhập địa chỉ email của bạn vào trường nhập liệu và nhấn nút Kiểm tra.

  Kaspersky Security Cloud sẽ tiến hành kiểm tra địa chỉ được chỉ định. Nếu quá trình kiểm tra phát hiện ra rằng dữ liệu của bạn có thể bị truy cập công khai, ứng dụng sẽ thông báo cho bạn về sự cố này và hiển thị một danh sách các trang có thể xảy ra sự cố rò rỉ dữ liệu, ngày có thể xảy ra rò rỉ dữ liệu và danh mục dữ liệu có thể bị truy cập công khai. Nhấn vào một liên kết danh mục dữ liệu sẽ cung cấp các khuyến nghị về cách giảm thiểu hậu quả sự cố rò rỉ dữ liệu tiềm tàng này.

  Kaspersky Security Cloud cho phép bạn kiểm tra các khả năng rò rỉ không chỉ đối với dữ liệu của bạn và cả dữ liệu từ các tài khoản người dùng khác, ví dụ như tài khoản của bạn bè và gia đình bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.