Interfejs aplikacji

Okno główne aplikacji

Monitorowanie

  • Raporty. Przeglądaj zdarzenia, które wystąpiły podczas działania aplikacji, pojedynczych modułów i zadań.
  • Kopia zapasowa. Przeglądaj listę zapisanych kopii zainfekowanych plików, które zostały usunięte przez aplikację.
  • Technologie wykrywania zagrożeń. Przeglądaj informacje o technologiach wykrywania zagrożeń oraz liczbie zagrożeń wykrytych przez te technologie.
  • Kaspersky Security Network. Stan połączenia nawiązanego między Kaspersky Endpoint Security a Kaspersky Security Network oraz globalnych statystyk KSN. Kaspersky Security Network (KSN) jest usługą chmury oferującą dostęp do internetowej Bazy Wiedzy firmy Kaspersky, zawierającej informacje o reputacji plików, zasobów sieciowych oraz oprogramowania. Korzystanie z danych z Kaspersky Security Network zapewnia przyspieszenie czasu odpowiedzi programu Kaspersky Endpoint Security na nowe zagrożenia, ulepszenie działania niektórych modułów ochrony oraz zmniejszenie ryzyka fałszywych alarmów. Jeśli uczestniczysz w Kaspersky Security Network, usługi KSN zapewniają Kaspersky Endpoint Security informacje o kategorii i reputacji przeskanowanych plików, a także informacje o reputacji przeskanowanych adresów internetowych.
  • Monitor aktywności aplikacji. Przeglądaj informacje o działaniu zainstalowanych aplikacji. Kontrola systemu śledzi pliki, rejestr i zdarzenia systemu operacyjnego związane z aplikacją.
  • Monitor sieci. Przeglądaj informacje o aktywności komputera w czasie rzeczywistym.
  • Monitor szyfrowania. Monitoruje proces szyfrowania lub deszyfrowania dysku w czasie rzeczywistym. Monitor szyfrowania jest dostępny, jeśli komponent Kaspersky Disk Encryption lub komponent Szyfrowanie dysków funkcją BitLocker Drive Encryption jest zainstalowany.

Bezpieczeństwo

Stan działania zainstalowanych komponentów. Możesz także przejść do konfigurowania komponentów lub przeglądania raportów.

Aktualizacja

Zarządzaj zadaniami aktualizacji Kaspersky Endpoint Security. Możesz aktualizować antywirusowe bazy danych i moduły aplikacji oraz wycofać ostatnią aktualizację. Administrator może ukryć sekcję przed użytkownikiem lub ograniczyć zarządzanie zadaniem.

Zadania

Zarządzaj zadaniami skanowania Kaspersky Endpoint Security. Możesz uruchomić skanowanie antywirusowe i sprawdzanie integralności aplikacji. Administrator może ukrywać zadania przed użytkownikiem lub ograniczyć zarządzanie zadaniami.

Licencja

Licencjonowanie aplikacji. Możesz kupić licencję, aktywować aplikację lub odnowić subskrypcję. Możesz także przejrzeć informacje o bieżącej licencji.

icon_settings

Konfigurowanie ustawień aplikacji. Administrator może zabronić wprowadzenia zmian w ustawieniach w Kaspersky Security Center.

icon_support

Informacje o aplikacji: bieżąca wersja Kaspersky Endpoint Security, data publikacji baz danych, klucz i inne informacje. Możesz przejrzeć zasoby z informacjami firmy Kaspersky, które zawierają przydatne informacje, zalecenia i odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące zakupu, instalacji i korzystania z aplikacji.

/

Wiadomości zawierające informacje o dostępnych aktualizacjach i prośby o dostęp do zaszyfrowanych plików i urządzeń.

W tej sekcji pomocy

Ikona aplikacji w obszarze powiadomień paska zadań

Uproszczony interfejs aplikacji

Konfigurowanie wyświetlania interfejsu aplikacji

Przejdź do góry