Конфигуриране на сканиране по график

28 септември 2023 г.

ID 71802

За да конфигурирате сканиране по график:

  1. На главния екран на приложението Kaspersky натиснете Автоматичен антивирус > Ръчно сканиране и график.
  2. Изберете действие, което да бъде извършено от приложението, когато при сканирането бъде открит обект:
    1. Изберете полето за отметки Дезинфектиране, ако искате приложението автоматично да опита да дезинфектира инфектираният файл.
    2. За да изберете действие, което да бъде изпълнено от приложението, ако файлът не може да бъде дезинфектиран, изберете стойност за настройката Ако дезинфектирането се провали.
  3. Конфигурирайте честотата на сканиране, като за настройка на По график изберете Седмично, Ежедневно или След актуализиране на антивирусните бази данни.
  4. Задайте ден и час за стартиране на сканиране като изберете стойност за настройките за Начален ден и Начален час.

Сканиране със зададените параметри ще започне съгласно графика.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.