Konfigurere en planlagt skanning

28. september 2023

ID 71802

Slik konfigurere du en planlagt skanning:

  1. På Kaspersky appens hovedskjerm, trykk Automatisk antivirus > Manuelt og planlagt skann .
  2. Velg handlingen som skal utføres av appen dersom det oppdages et objekt under skanning:
    1. Merk av for Desinfiser hvis du vil at appen skal forsøke å desinfisere den infiserte filen automatisk.
    2. Hvis du vil velge en handling som skal utføres hvis filen ikke kan desinfiseres, velger du en verdi for innstillingen Hvis desinfisering mislykkes.
  3. Konfigurer hyppigheten for skanningen ved å velge enten Ukentlig, Daglig eller Etter oppdatering av antivirus databaser i innstillingen Etter planen.
  4. Still inn dag og klokkeslett for start av skanningen ved å velge verdier for Startdag og Starttid-innstillingene.

Skanning med spesifiserte parametre startes etter planen.

Synes du at denne artikkelen er nyttig?
Hva kan vi gjøre bedre?
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.
Takk for din tilbakemelding! Du hjelper oss med å forbedre.