การกำหนดเวลาการสแกน

28 กันยายน 2566

ID 71802

การกำหนดเวลาการสแกน:

  1. บนหน้าจอหลักของแอป Kaspersky ให้แตะ แอนตี้ไวรัสอัตโนมัติ > สแกนด้วยตัวเองและตามกำหนดเวลา
  2. เลือกการดำเนินการที่แอปจะกระทำเมื่อตรวจพบออปเจ็กต์ระหว่างการสแกน:
    1. เลือกกล่องเลือก ฆ่าไวรัส หากคุณต้องการให้แอปพยายามฆ่าเชื้อไฟล์ที่ติดไวรัสโดยอัตโนมัติ
    2. หากต้องการเลือกการดำเนินการที่แอปจะกระทำ หากไม่สามารถฆ่าเชื้อไฟล์ได้ ให้เลือกค่าสำหรับการตั้งค่า หากกำจัดไวรัสไม่สำเร็จ
  3. กำหนดค่าความถี่การสแกน โดยเลือก รายสัปดาห์รายวัน หรือ หลังจากอัปเดตฐานข้อมูลป้องกันไวรัส สำหรับตามกำหนดการ ตามกำหนดการ
  4. กำหนดวันและเวลาสำหรับให้เริ่มการสแกน โดยเลือกค่าสำหรับการตั้งค่า วันเริ่มต้น และ เวลาเริ่มต้น

การสแกนที่มีค่าตัวแปรที่เจาะจงจะเริ่มตามการกำหนดการ

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง