Konfigurera en schemalagd genomsökning

28 september 2023

ID 71802

För att ställa in en schemalagd genomsökning:

  1. På Kaspersky-appens huvudskärm trycker du på Automatiskt anti-virus > Manuell … schemalagd sökning.
  2. Välj vilken åtgärd som ska utföras när ett objekt upptäcks under en genomsökning:
    1. Markera kryssrutan Desinficera om du vill att programmet automatiskt ska försöka desinficera den infekterade filen.
    2. Välj vilken åtgärd programmet ska utföra om filen inte kan desinficeras genom att välja ett värde för inställningen Om desinficering misslyckas.
  3. Konfigurera genomsökningsfrekvensen genom att antingen välja Varje vecka, Dagligen eller När antivirusdatabaser har uppdaterats för På schema-inställningen.
  4. Ställ in datum och tid för när genomsökningen ska starta genom att välja värden för Startdag och Starttid.

Genomsökning inom angivna parametrar startas enligt schemat.

Tyckte du att den här artikeln var till hjälp?
Hur kan vi förbättras?
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.
Tack för din återkoppling! Du hjälper oss förbättras.