Konfigurisanje planiranog skeniranja

28. septembar 2023.

ID 71802

Da biste konfigurisali planirano analiziranje:

  1. Na glavnom ekranu aplikacije Kaspersky dodirnite Automatski antivirus > Ručno i planirano analiziranje.
  2. Odaberite akciju koja će se izvršiti od strane aplikacije kada se otkrije objekat tokom analiziranja:
    1. Potvrdite izbor Dezinfikuj potvrdu Dezinfikuj ako želite da aplikacija automatski pokuša da dezinfikuje zaraženu datoteku.
    2. Da biste izabrali radnju koju će aplikacija preduzeti ako nije moguće dezinfikovati datoteku, izaberite vrednost za Ukoliko dezinfekcija ne uspe uspe".
  3. Konfigurišite učestalost skeniranja tako što ćete izabrati Nedeljnoku Dnevno, "Dnevno" ili Nakon ažuriranja antivirusnih baza podataka za Po planu planu".
  4. Podesite dan i vreme za početak skeniranja tako što ćete izabrati vrednosti za postavke vremena Dan početka početka" i"Početak".

Analiziranje u skladu sa navedenim parametrima započeće po planu.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.