Избор на приложения, които никога не използват VPN

20 юли 2023 г.

ID 241776

За да изберете приложенията, които ще се свързват с интернет, без да използват VPN:

  1. Отворете Kaspersky VPN Secure Connection
  2. Натиснете > Настройки > Разделно тунелиране .
  3. Включете превключвателя в горния десен ъгъл.

    В списъка Приложения, които използват VPN :

  4. За да намерите приложение, което не искате да използва VPN, започнете да въвеждате името му.
  5. Натиснете името на приложението.

    Приложението ще се премести в списъка Приложения, които не използват VPN .

Ако промените настройките си за „Разделено тунелиране“, докато сте свързани с VPN, ще трябва да се свържете с VPN отново, за да приложите новите настройки.

Kaspersky VPN Secure Connection дава приоритет на „Разделено тунелиране“ пред „Смарт защита“. Това означава, че ако добавите приложение към списъка Приложения, които не използват VPN в „Разделно тунелиране“, но също така конфигурирате „Смарт защита“ да защитава връзката на това приложение, Kaspersky VPN Secure Connection ще игнорира настройката на „Смарт защита“ и ще позволи на приложението да се свързва без използване на VPN.

Ако и Kill Switch, и „Разделено тунелиране“ са включени, приложенията в списъка Приложения, които не използват VPN в „Разделено тунелиране“ няма да използват VPN. За всички други приложения Kill Switch ще прекъсне интернет връзката при прекъсване на VPN свързването.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.