Izbor aplikacija koje nikada ne koriste VPN

20. jul 2023.

ID 241776

Da biste odabrali aplikacije koje će se povezati sa internetom bez korišćenja VPN-a:

  1. Otvorite Kaspersky VPN Secure Connection
  2. Dodirnite > Postavke > Razdeljeno tunelovanje.
  3. Uključite preklopni taster u gornjem desnom uglu.

    Na listi Aplikacije koje uvek koriste VPN:

  4. Da biste pronašli aplikaciju za koju ne želite da koristite VPN, počnite da kucate njen naziv.
  5. Dodirnite naziv aplikacije.

    Aplikacija će biti premeštena na listu Aplikacije koje nikada ne koriste VPN.

Ako promenite podešavanja razdeljenog tunelovanja dok ste povezani sa VPN-om, morate se ponovo povezati sa VPN-om da biste primenili nove postavke.

Kaspersky VPN Secure Connection daje prioritet razdeljenom tunelovanju nad pametnom zaštitom. To znači da ako dodate aplikaciju na listu Aplikacije koje nikada ne koriste VPN u razdeljenom tunelovanju, ali i konfigurišete pametnu zaštitu da obezbedi vezu te aplikacije, Kaspersky VPN Secure Connection zanemaruje podešavanje pametne zaštite i omogućava aplikaciji da se poveže bez korišćenja VPN-a.

Ako su i taster za prekid i razdeljeno tunelovanje uključeni, aplikacije na listi Aplikacije koje nikada ne koriste VPN u razdeljenom tunelovanju neće koristiti VPN. Za sve ostale aplikacije, taster za prekid će prekinuti internet vezu ako se VPN isključi.

Da li vam je članak bio od koristi?
Šta bismo mogli da uradimo bolje?
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.
Hvala vam na povratnim informacijama! Pomažete nam da postanemo bolji.