Επιλέγοντας εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούν ποτέ VPN

20 Ιουλίου 2023

ID 241776

Για να επιλέξετε εφαρμογές που θα συνδέονται στο διαδίκτυο χωρίς χρήση VPN:

  1. Ανοίξτε το Kaspersky VPN Secure Connection
  2. Πατήστε > Ρυθμίσεις > Διαχωρισμός διοχέτευσης.
  3. Ενεργοποιήστε την εναλλαγή στην επάνω δεξιά γωνία.

    Στη λίστα Εφαρμογές που χρησιμοποιούν πάντα VPN:

  4. Για να βρείτε μια εφαρμογή που δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε VPN, ξεκινήστε να πληκτρολογείτε το όνομά της.
  5. Πατήστε στο όνομα της εφαρμογής.

    Η εφαρμογή θα μετακινηθεί στη λίστα Εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούν ποτέ VPN.

Εάν αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Διαχωρισμού διοχέτευσης ενώ είστε συνδεδεμένοι στο VPN, θα πρέπει να συνδεθείτε ξανά στο VPN για να εφαρμόσετε τις νέες ρυθμίσεις.

Το Kaspersky VPN Secure Connection δίνει προτεραιότητα στον Διαχωρισμό διοχέτευσης έναντι της Έξυπνης προστασίας. Αυτό σημαίνει ότι εάν προσθέσετε μια εφαρμογή στις Εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούν ποτέ VPN στον Διαχωρισμό διοχέτευσης αλλά και διαμορφώσετε την Έξυπνη προστασία για να ασφαλίσετε τη σύνδεση αυτής της εφαρμογής, το Kaspersky VPN Secure Connection αγνοεί τη ρύθμιση Έξυπνης προστασίας και επιτρέπει στην εφαρμογή να συνδεθεί χωρίς χρήση VPN.

Εάν είναι ενεργοποιημένες και η λειτουργία Διακόπτης τερματισμού και η λειτουργία Διαχωρισμός διοχέτευσης, οι εφαρμογές στη λίστα Εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούν ποτέ VPN στον Διαχωρισμό διοχέτευσης δεν θα χρησιμοποιούν VPN. Για όλες τις άλλες εφαρμογές, ο Διακόπτης τερματισμού θα διακόψει τη σύνδεση στο διαδίκτυο εάν πέσει το VPN.

Βρήκατε χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερα;
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.
Ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας! Μας βοηθάτε να βελτιωθούμε.