Chọn ứng dụng không bao giờ sử dụng VPN

20 Tháng Bảy, 2023

ID 241776

Để chọn các ứng dụng sẽ kết nối với internet không dùng VPN:

  1. Mở Kaspersky VPN Secure Connection
  2. Chạm vào > Thiết đặt > Phân tách kênh truyền tải .
  3. Bật nút công tắc ở góc trên bên phải.

    Trong danh sách Những ứng dụng luôn luôn dùng VPN :

  4. Để tìm một ứng dụng mà bạn không muốn sử dụng VPN, hãy nhập tên của ứng dụng đó.
  5. Chạm vào tên của ứng dụng đó.

    Ứng dụng sẽ được chuyển sang danh sách Những ứng dụng không bao giờ dùng VPN .

Nếu bạn thay đổi các tùy chọn cài đặt của tính năng Phân tách kênh truyền tải trong khi đang kết nối với VPN, bạn cần kết nối lại với VPN để áp dụng cài đặt mới.

Kaspersky VPN Secure Connection ưu tiên Phân tách kênh truyền tải hơn Bảo vệ thông minh. Điều này có nghĩa là nếu bạn thêm một ứng dụng vào danh sách Những ứng dụng không bao giờ dùng VPN trong Phân tách kênh truyền tải nhưng cũng định cấu hình Bảo vệ thông minh để bảo mật kết nối của ứng dụng đó, thì Kaspersky VPN Secure Connection sẽ bỏ qua cài đặt Bảo vệ thông minh và cho phép ứng dụng kết nối mà không cần sử dụng VPN.

Nếu cả Kill Switch và Phân tách kênh truyền tải đều được bật, các ứng dụng trong danh sách Những ứng dụng không bao giờ dùng VPN trong Phân tách kênh truyền tải sẽ không sử dụng VPN. Đối với tất cả các ứng dụng khác, Kill Switch sẽ cắt kết nối internet nếu VPN bị rớt.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.