การเลือกแอปที่ไม่เคยใช้ VPN

20 กรกฎาคม 2566

ID 241776

วิธีเลือกแอปที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยไม่ใช้ VPN

  1. เปิด Kaspersky VPN Secure Connection
  2. แตะ > การตั้งค่า > การแยกอุโมงค์
  3. เปิดสวิตช์ที่มุมขวาบน

    ในรายการแอปที่ใช้ VPN อยู่เสมอ

  4. หากต้องการค้นหาแอปที่คุณไม่ต้องการใช้ VPN ให้พิมพ์ชื่อแอปนั้น
  5. แตะที่ชื่อแอป

    แอปจะย้ายไปยังรายการแอปที่ไม่เคยใช้ VPN

หากคุณเปลี่ยนการตั้งค่าการแยกอุโมงค์ขณะที่เชื่อมต่อกับ VPN คุณจะต้องเชื่อมต่อกับ VPN อีกครั้งเพื่อใช้การตั้งค่าใหม่

Kaspersky VPN Secure Connection จัดลำดับความสำคัญของการแยกอุโมงค์มากกว่าการป้องกันอัจฉริยะ หมายความว่าหากคุณเพิ่มแอปลงในรายการแอปที่ไม่เคยใช้ VPN ในการแยกอุโมงค์ แต่ยังกำหนดค่าการป้องกันอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยในการเชื่อมต่อของแอปนั้น Kaspersky VPN Secure Connection จะไม่สนใจการตั้งค่าการป้องกันอัจฉริยะ และอนุญาตให้แอปเชื่อมต่อโดยไม่ใช้ VPN

หากเปิดทั้งสวิตช์ยับยั้งและการแยกอุโมงค์ แอปในรายการแอปที่ไม่เคยใช้ VPN ในการแยกอุโมงค์จะไม่ใช้ VPN สำหรับแอปอื่นๆ ทั้งหมด สวิตช์ยับยั้งจะตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตหาก VPN หลุด

คุณคิดว่าบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
เราสามารถทำอะไรเพื่อปรับปรุงได้บ้าง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง
ขอบคุณสำหรับความคิดเห็นของคุณ! คุณช่วยให้เราปรับปรุง