Предоставяне на данни според Лицензионното споразумение на територията на Европейския съюз, Обединеното кралство, Бразилия, Виетнам или от жители на Калифорния

12 октомври 2023 г.

ID 175247

Този раздел съдържа информация за специфични данни, които се предоставят на Kaspersky, ако сте инсталирали версията на приложението, която не е предназначена за употреба в Европейския съюз, Обединеното кралство, Бразилия, Виетнам или жители на Калифорния. Информацията, посочена в този раздел, не съдържа никакви лични данни на Потребителя и е необходима за работата на Софтуера на Притежателя на правата, освен ако изрично не е посочено друго.

Вие се съгласявате да предоставите тези данни за подобряване качеството на защитата в реално време, подобряване качеството на работата на софтуера и навременното откриване и коригиране на грешки, свързани с механизма за инсталиране, премахване и актуализиране на софтуера, отчитайки броя потребители.

За проследяване броя на потребителите вие се съгласявате автоматично да предоставяте следната информация на услугата на Google Analytics и на доверен доставчик на услуги трета страна на Притежателя на правата: името и версията на инсталирания софтуер на Притежателя на правата, уникалният ИД на инсталацията на софтуера на компютъра и информация за версиите на операционната система, инсталирана на компютъра и инсталираните пакети с актуализации. Данните се прехвърлят към услугата на Google Analytics по защитена връзка. Достъпът до и защитата на информацията се регулират от съответните условия на услугата на Google Analytics.

Доставчикът на услуги трета страна може да обработва посочените данни в страните, където нивото на сигурност на данните е по-ниско от вашата страна на пребиваване и / или държавата, в която се използва софтуерът. Ако не приемете тези условия, не използвайте софтуера.

Получената информация е защитена от Притежателя на правата по начина, описан от закона, и се изисква за работата на софтуера, предоставен за употреба по силата лиценза.

Kaspersky може да използва придобитите статистически данни въз основа на информацията, събрана за наблюдаване на тенденциите в заплахите на компютърната сигурност и да публикува отчетите от тези заплахи.

Намерихте ли тази статия за полезна?
Какво може да подобрим?
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.
Благодарим за обратната връзка! Помагате ни да се подобрим.