„Kaspersky VPN Secure Connectiоn“, skirta „Windows“

Duomenų teikimas pagal galutinio naudotojo licencijos sutartį Europos Sąjungos, Jungtinės Karalystės, Brazilijos, Vietonamo ar Kalifornijos teritorijoje

2023 m. spalio 2 d.

ID 175247

Šiame skyriuje pateikiama informacija apie konkrečius duomenis, kurie pateikiami „Kaspersky“, jei įdiegėte programos versiją, kuri yra skirta naudoti Europos Sąjungoje, Jungtinėje Karalystėje, Brazilijoje, Vietname ar Kalifornijoje. Tarp šiame skyriuje minimos informacijos nėra jokių naudotojo asmeninių duomenų ir ji reikalinga tik tam, kad teisių turėtojo programinė įranga veiktų tinkamai, nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip.

Jūs sutinkate teikti šiuos duomenis tam, kad būtų pagerinta apsaugos realiuoju laiku kokybė ir pagerintas programinės įrangos veikimas, taip pat klaidų, susijusių su programinės įrangos diegimu, šalinimu ir atnaujinimu bei naudotojų skaičiaus apskaita, identifikavimo bei taisymo greitis.

Norėdami sekti vartotojų skaičių, sutinkate automatiškai pateikti šią informaciją „Google Analytics“ paslaugai ir patikėtam Teisės turėtojo trečiosios šalies paslaugų teikėjui: Teisių turėtojo įdiegtos programinės įrangos pavadinimą ir versiją, unikalų ID programinės įrangos diegimo kompiuteryje ir informacijos apie kompiuteryje įdiegtų operacinės sistemos versijas ir įdiegtus naujinimų paketus. Duomenys į „Google Analytics“ paslaugą perduodami saugiu ryšiu. Informacijos prieigą ir apsaugą reglamentuoja atitinkamos „Google Analytics“ paslaugos naudojimo sąlygos.

Trečiosios šalies paslaugų teikėjas nurodytus duomenis gali apdoroti šalyse, kuriose duomenų saugumo lygis yra žemesnis nei jūsų gyvenamosios šalies ir (arba) šalies, kurioje naudojama programinė įranga, saugumo lygis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, nenaudokite šios programinės įrangos.

Gautą informaciją Teisių turėtojas saugo įstatymų nustatyta tvarka ir ji yra reikalinga programinei įrangai, kurią galima naudoti pagal licenciją, veikti.

„Kaspersky“ gali naudoti gautus statistinius duomenis remdamasi surinkta informacija kompiuterio saugumo grėsmių tendencijoms stebėti ir šių grėsmių ataskaitoms skelbti.

Ar šis straipsnis jums buvo naudingas?
Ką galėtume padaryti geriau?
Dėkojame už atsiliepimą! Jūs padedate mums tobulėti.
Dėkojame už atsiliepimą! Jūs padedate mums tobulėti.